×
 

Hoppa till innehållet

Globalt perspektiv

På vår moderna montessoriskola är det mondiala perspektivet en stor del av barnens och elevernas egen utveckling och läroprocess.

Personlig, social och mondial utveckling

Med grund i Maria Montessoris pedagogik som genomsyras av fredstanken jobbar vi ämnesövergripande med ett globalt perspektiv i allt vi gör. Eleverna får ökad förståelse för olika samband och hur saker är beroende av varandra. De lär sig ta ansvar och värna om såväl vår miljö som varandra. På så sätt stimuleras både den personliga, sociala och mondiala utvecklingen. För att skapa en än djupare förståelse för det globala perspektivet får eleverna göra pedagogiska studiebesök, utflykter och utbytesresor.

En elev som tittar på en jordglob
Två elever sitter vid ett bord och tittar på en jordglob

Erasmus+

I takt med att samhället blir mer globalt behöver våra elever verktyg för att kunna agera på en internationell arena, där kraven på kommunikation och förståelse för olika sociala och interkulturella sammanhang bara blir större. 

Något som är unikt för Montessori Mondial är att samtliga skolor har fått Erasmusackreditering fram till 2027. Det innebär att vi har internationella utbyten, både bland våra högstadieelever och personal. Från och med läsåret 22/23 får eleverna chansen att göra utbyten i olika länder runt om i mellersta och södra Europa. 

Varför internationella utbyten? 

Det internationella utbytet gör att eleverna får möjlighet att utveckla sin kunskap i hur man kommunicerar i olika grupper och miljöer samt en ökad förståelse för sin omvärld och andra kulturer.

Genom att resa till andra länder och praktisera språken i verkliga livet får eleverna ytterligare en dimension av lärande och en djupare förståelse för språket. På så sätt kan vi skapa en positiv attityd till flerspråkighet och ett ökat intresse för språk.

Hur kan ett utbyte se ut?

 1. 1

  I samband med att eleverna i årskurs 6 börjar studera ett tredjespråk – franska, spanska eller tyska – får de kontakt med en av våra framtida partnerskolor.

 2. 2

  Under de kommande åren håller de en digital kontakt för att språkinlärningen ska bli mer verklighetsförankrad och meningsfull för eleverna.

 3. 3

  Under årskurs 8 får eleverna möjligheten att besöka partnerskolan eller staden där den ligger.

 4. 4

  I årskurs 9 genomförs ytterligare ett internationellt utbyte. Då får alla elever besöka en annan skola med fokus på de demokratiska målen i läroplanen.

Undervisning som ständigt utvecklas

Det internationella utbytet innebär även att våra medarbetare får kompetensutveckling. De får möjlighet att göra jobbskuggning som ett första steg. Framöver kommer vi även kunna erbjuda medarbetarna att gå internationella kurser och undervisa i andra länder samt att vi tar in gästföreläsare som fokuserar på innovativ undervisning. Genom att kompetensutveckla våra medarbetare kan vi ständigt förbättra kvalitén på vår undervisning.

En lärare sitter på huk mellan två elever och hjälper dem

Hör eleverna berätta om sin utbytesresa

 • På utbytesresa i Spanien

  Som en del av Erasmus+ kan eleverna i årskurs nio på Montessori Mondial åka på utbytesresa. Här kan du läsa mer om utbytesresan till Córdoba, Spanien, dit eleverna på Montessori Mondial Lund fick åka.

  Elever ute på resa
 • Eleverna berättar om utbytesresan

  Här berättar de tre eleverna Julia, Pontus och Olivia om sin upplevelse av utbytesresan i Córdoba, Spanien. Vad har de lärt sig för nytt under resan?

   

  Elever står och pratar under ett fruktträd.

Våra montessoriskolor

Montessori Mondial har 8 montessoriskolor. Våra skolor i Linköping, Nacka och på Kungsholmen i Stockholm har dessutom integrerad montessoriförskola. Välj skola i listan nedan för att läsa mer om den du är intresserad av!