×
 

Hoppa till innehållet

Antagnings-
processen på Montessori Mondial Kista

Vi är väldigt glada över att du är intresserad av Montessori Mondial Kista. Här kan du läsa om våra antagningsrutiner och hitta svar på några av de vanligaste frågorna.

En fristående förskoleklass eller grundskola ska vara öppen för alla elever som har rätt till utbildning i förskoleklass och grundskola (10 kap. 35 § SkolL). För att säkerställa att alla barn och elever behandlas lika har vi tagit fram riktlinjer för köhantering och antagning till våra skolor.

Varje läsår tar vi in elever till förskoleklass genom Stockholm stads antagningstjänst. För att kunna bli erbjuden en plats hos oss i förskoleklass genom antagningstjänsten, behöver ditt barn även stå i vår kö. Intag till övriga årskurser sköts helt av oss på skolan och går inte via antagningstjänsten. Dock behöver ditt barn stå i vår kö även för dessa intag.

När du ställer ditt barn i kö och inte får plats till önskad årskurs flyttas köplatsen årligen upp till aktuell årskurs, tills du själv väljer att kliva ur kön. Vid platserbjudande får du alternativen tacka ja, tacka nej samt läsårsuppflyttning. Väljer du alternativet läsårsuppflyttning flyttas din köplats till kommande läsår och årskurs med bibehållet ködatum.

Elever sitter på golvet i ett klassrum och gör en övning
En elev sitter på golvet och gör en bokstavsövning

Urvalsgrunder till förskoleklass

Om det finns fler sökande elever än platser gör Montessori Mondial Kista ett urval (8 kap. 19 §, 9 kap. 18 § samt 10 kap. 36 § SkolL) utifrån följande urvalsgrunder och ordning:

Följande urvalsgrunder och ordning tillämpas vid ansökan till förskoleklass:

 1. Syskonförtur 

Montessori Mondial Kista tillämpar syskonförtur. För syskonförtur gäller att syskonen är folkbokförda på samma adress. Som syskon räknas helsyskon, halvsyskon samt så kallade ”bonussyskon”. Förtur till förskoleklass får elev under förutsättning att elevens syskon går vid den sökta skolan det kommande läsåret. Elever med syskonförtur antas i inbördes ordning efter anmälningsdatum. Vårdnadshavare som tackar nej förlorar sin plats i kön. 

 1. Organisatoriskt samband

Barn från förskola med Montessoriinriktning erbjuds förtur. Elever antas i inbördes ordning efter anmälningsdatum. Vårdnadshavare som tackar nej förlorar sin plats i kön.

 1. Anmälningsdatum (ködatum)

Vårdnadshavare kan ställa sitt barn i kö löpande under året. Montessori Mondial Kista tillämpar anmälningsdatum och tid som köplats. Vårdnadshavare som tackar nej förlorar sin plats i kön.

Urvalsgrunder till årskurs 1-6

Vid antagning till årskurs 1 genomförs en ny urvalsprocess. Följande urvalsregler och ordning tillämpas vid antagning till grundskolan årskurs 1-6:

 1. Elever i förskoleklass

Inskrivna elever i Montessori Mondial Mälarhöjden förskoleklass har förtur till åk 1. Elever antas i inbördes ordning efter anmälningsdatum. Vårdnadshavare som tackar nej förlorar sin plats i kön.

 1. Syskonförtur 

Montessori Mondial Kista tillämpar syskonförtur. För syskonförtur gäller att syskonen är folkbokförda på samma adress. Som syskon räknas helsyskon, halvsyskon samt så kallade ”bonussyskon”. Förtur till årskurs 1–6 får elev under förutsättning att elevens syskon går vid den sökta skolan det kommande läsåret. Elever med syskonförtur antas i inbördes ordning efter anmälningsdatum. Vårdnadshavare som tackar nej förlorar sin plats i kön.

 1. Organisatoriskt samband

Elever från skolor med Montessoriinriktning erbjuds förtur. Finns det fler elever från skolor med Montessoriinriktning än platser på Montessori Mondial Kista tas de elever som gått längst på skolan in. Elever antas i inbördes ordning efter anmälningsdatum. Vårdnadshavare som tackar nej förlorar sin plats i kön.

 1. Anmälningsdatum (ködatum)

Vårdnadshavare kan ställa sitt barn i kö löpande under året. Montessori Mondial Kista tillämpar anmälningsdatum och tid som köplats. Vårdnadshavare som tackar nej förlorar sin plats i kön.

Särskild kvot för nyanlända

Med anledning av kriget i Ukraina och den flyktingström som kan komma, har myndigheterna i april 2022 återinfört möjligheten för fristående skolor att tillämpa en särskild kvot för nyanlända barn. Kvoten ger nyanlända barn som varit i Sverige mindre än två år företräde till ett begränsat antal platser på fristående skolor med kö. Vår huvudman har beslutat att Montessori Mondial Kista ska avsätta upp till 5 platser för dessa barn. Detta innebär att nyanlända barn har företräde framför övriga sökande upp till dess att kvoten är fylld för det aktuella läsåret. Skulle det vid urvalstillfället inte finnas någon sökande enligt särskild kvot tillämpas de ordinarie urvalsgrunderna. Detta beslut gäller från och med maj månad 2023. Förordningen om särskild kvot gäller för närvarande för läsåret 2023/24.

Pedagog står och hjälper elever med skolarbete

Ställ ditt barn i kö till Montessori Mondial Kista

 1. 1

  Läs på om skolan

  Innan du söker till skolan kan det vara en bra idé att läsa lite mer om oss och hur vi jobbar på Montessori Mondial Kista. Det kan du göra här!

 2. 2

  Ställ dig i kö

  När du känner dig redo fyller du i en ansökan till skolan samt till Stockholms stad och skickar in den. Mer information hittar du här.

   

 3. 3

  Besök oss

  I januari varje år bjuder vi in alla barn som står i kö till förskoleklassen det år de ska börja skolan. Då är ni välkomna att besöka oss

 4. 4

  Antagningsbesked

  Vi återkommer med erbjudande om plats, som du sedan får tacka ja till. Kom ihåg att du måste tacka ja inom en viss tid för att få platsen. Har du funderingar kan du läsa mer under våra vanliga frågor.

Vanliga frågor om antagning och kö

 • Montessori Mondial tillämpar följande urvalsgrunder till förskoleklass:

  1. Syskonförtur
  2. Organisatoriskt samband
  3. Anmälningsdatum (ködatum)

  Montessori Mondial tillämpar följande urvalsgrunder till resterande årskurser:

  1. Elever i förskoleklass
  2. Syskonförtur
  3. Organisatoriskt samband
  4. Anmälningsdatum (ködatum)

 • Barnen börjar vanligen skolan i augusti i samband med höstterminen. Ibland kan barn även börja mitt i terminen, då oftast i samband med skolloven.

 • Har du gjort en ansökan till skolan har ditt barn fått en plats i kön.

 • Tyvärr kan vi inte svara på specifika fall då det beror på hur många som tackar ja till sin erbjudna plats och hur många barn som tas in i varje klass. Kontakta skolans administratör för mer information.

 • Har du gjort en ansökan till skolan har ditt barn fått en plats i kön. Blir ni erbjuden en plats kommer ni att bli kontaktade och måste tacka ja inom en viss tid.

HÅLL DIG UPPDATERAD

Gör en intresseanmälan genom att fylla i formuläret nedan, så skickar vi information om vad som händer på Montessori Mondial Kista.

Studiestart

Hantering av personuppgifter

När du är elev eller vårdnadshavare hos oss så behöver vi genomföra ett antal personuppgiftsbehandlingar för att kunna erbjuda dig utbildning. På AcadeMedias hemsida kan du läsa mer information om vad, hur och för vilka ändamål vi behandlar personuppgifter samt om din rätt att få tillgång till dina personuppgifter.

Före du blir elev hos oss

När du skickar in en intresseanmälan, anmäler dig till skolvisning, önskar information eller marknadsföring om våra skolor, behöver samtycke lämnas. Samtycke är frivilligt och avges när anmälan eller önskemålet skickas in. Montessori Mondial är personuppgiftsansvarig på den skola som du har anmält intresse till. Skolan är en del av AcadeMedia-koncernen

De personuppgifter vi behandlar är namn, e-postadress och telefonnummer för samtliga kontakter med dig samt skolform och år för tänkt studiestart för information och marknadsföring. Vissa utskick innehåller spårningspixlar så vi kan se antal öppnade brev.

Uppgifterna delas med anställda inom skoladministration och kommunikation på de skolor du visat intresse för. Syftena är att administrera besök, skicka marknadsföring, andra meddelanden och påminnelser. Vi kan även komma att dela uppgifter till kommunikatörer på bolag inom koncernen för marknadsföring av liknande program. Vidare lämnar vi information till myndigheter om vi är skyldiga att göra så enligt lag.

De rättsliga grunderna är samtycke för administration av skolbesök och svar på allmänna frågor samt berättigat intresse för den marknadsföring som inte följer av samtycke. Reklam för liknande utbildningar anser vi motiverade i viss omfattning. Utlämnande till myndigheter följer av rättslig förpliktelse. Uppgifterna lagras i ett år efter att angiven studiestart passerat. Vid tillbakadraget samtycke gallras uppgifterna omgående.

Till tekniskt stöd anlitas personuppgiftsbiträdena AcadeMedia Support AB, Microsoft Ireland Operations Ltd och Infobip Sweden AB. Uppgifterna kan komma att behandlas i Sverige/EU och i de s.k. tredjeländerna USA, Brasilien, Kina, Indien, Vietnam, Malaysia och Ryssland. Överföring till tredjeländerna sker med stöd av EU-kommissionens standardavtalsklausuler.

Du kan när du vill dra tillbaka ditt samtycke, invända mot behandlingen, begära registerutdrag, rättelse eller att vi begränsar behandlingen. För att avregistrera dig från digitala reklam- och kommunikationsutskick, följ instruktionerna i det SMS eller e-post som du har fått från oss.  Du kan även kontakta skolan för detta på fliken Kontakt i menyn.

Kontakt

Vårt dataskyddsombud kontaktas på dataskydd@academedia.se. Vid klagomål på personuppgiftsbehandlingen skickas det till tillsynsmyndigheten IMY (www.imy.se).

Har du frågor om antagning och kö?

Har du fortfarande frågor om antagningsprocessen eller våra rutiner är du varmt välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig.