Säg hej till rektor Inger

Att Inger Alteryd, rektor på Montessori Mondial i Kista, har arbetat inom skolvärlden i hela sitt vuxna liv är något som märks, inte minst i hennes erfarenhet och kunskap om skolan. Här berättar hon vad som är viktigast för att skapa en bra skolgång och vad hon vill att eleverna bär med sig från tiden på skolan.

Hur länge har du arbetat inom skolvärlden och på Mondial?

På Montessori Mondial har jag varit sen höstterminen 2017.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Mitt team. De engagerade, fantastiska medarbetarna på Montessori Mondial.

När känner du dig som mest stolt över att vara rektor?

När eleverna lyckas med något nytt eller övervinner ett hinder.

Vad tycker du är viktigast för att skapa en bra skolgång?

Trygghet, trivsel, förtroende och utveckling.

Vad vill du att eleverna har med sig när de går ut Montessori Mondial?

Adekvata kunskaper och en tro på livet. Att världen ligger öppen för dem.

Hur skulle du beskriva din skola?

En familjär, liten skola med hög personaltäthet och skicklig personal. En pärla i Kista!

Hur tror du att eleverna skulle beskriva skolan?

Att skolan är trygg, rolig och de får ett omväxlande arbetssätt.

Vad innebär montessori för dig?

För mig innebär montessori fredstanken och tron på barnets egen förmåga.

Vad skulle du säga är den vanligaste missuppfattningen om montessoripedagogiken?

Montessoripedagogiken har funnits i 100 år och en del kan uppleva att den är gammaldags, vilket den inte är. På Montessori Mondial anpassar vi pedagogiken efter dagens samhälle.