Maria Montessori-dagen den 31 augusti

Idag firar vi Maria Montessori som föddes för 151 år sedan, genom att på våra skolor lite extra uppmärksamma hennes liv och hennes livsverk.

Som Italiens första kvinnliga läkare var hon banbrytande på många sätt. Hon utvecklade montessoripedagogiken som har använts i skolor världen över i mer än 100 år. 

Idag bygger Sveriges läroplan till stor del på hennes forskning. Det är tack vare Maria Montessori som vi på Montessori Mondial har en pedagogik som utgår från barnets lust att lära och anpassar förutsättningarna och lärmiljön efter dem.

Två elever på Montessori Mondial