×
 

Hoppa till innehållet

Om Montessori Mondial Kista

Vi är en montessoriskola i Kista med en fin skolgård och nära till natur. Här går drygt 100 elever i årskurser från förskoleklass till årskurs 6, som arbetar nära och ibland åldersintegrerat.

Skolan har funnits sedan augusti 2001 och vi arbetar efter montessoripedagogiken. Hos oss står eleverna i fokus genom utbildningen, med vikt vid varje barns individuella utveckling och lärande.

Vår skola

Vår grundskola är en friskola och en del av AcadeMedia. Elever, lärare och fritidspersonal är organiserade i arbetslag som samarbetar. De utgörs av klasser som är uppdelade i förskoleklass till årskurs 1, årskurs 2–3 och årskurs 4–6. Skolmiljön är baserad på våra pedagoger och elevhälsans kunskaper för att skapa en lärmiljö utifrån elevernas förutsättningar för inlärning. Utemiljön är varierad och barnen har tillgång till flera skogspartier. Vi har en härlig lekpark med klätterställning, gungor och en idrottsrink. Vi månar om elevernas läskunnighet och har ett mindre bibliotek som används i undervisningen.

Det här är Montessori Mondial Kista

 • Resultatinriktad pedagogik

  Hos oss jobbar engagerade lärare, som genom resultatinriktad montessoripedagogik ser till att varje elev får upptäcka kraften i att lära. Våra pedagoger fokuserar på elevernas unika förutsättningar för utveckling.

  Pedagog står bakom två elever och pratar med dem
 • Hög måluppfyllelse

  Det är viktigt att eleverna utvecklas under hela sin skolgång. Därför arbetar vi utifrån vetenskaplig grund med rätt verktyg för att alla elever ska ha så hög måluppfyllelse som möjligt genom hela sin tid hos oss.

  Fem elever sitter och studerar
 • En optimal miljö för eleverna

  Våra elever får jobba med material där de utvecklar sina sinnen. Genom att arbeta från det konkreta till det abstrakta använder de olika sinnen för ökad förståelse, hela vägen från förskoleklass till årskurs fem.

  En elev som sitter och skriver
Två elever sitter vid ett bord och tittar på en jordglob

Allt börjar i klassrummet

Vi lär våra elever att utvecklas till människor med högt ansvarstagande, som visar respekt och empati till sina medmänniskor. Vi ser barnets egen förmåga och lust till lärande, där det är viktigt att sträva mot kloka och realistiska mål, att ha en tydlig plan för arbete med att utbilda och uppmuntra våra elever till utveckling. Vi jobbar med att erbjuda våra elever hälsosam mat, något du kan läsa mer om här.

Läroplan genom skolverket

Vi följer den svenska Läroplanen för Grundskolan Lgr11. Läroplanen finns att läsa om på nätet här, på SchoolSoft eller går att beställa inbunden via Skolverket.

Kommunikation mellan skola och vårdnadshavare

Vi använder oss av plattformen SchoolSoft för att skicka ut information mellan skola, elever och vårdnadshavare. Här finner du schema, matsedel, lärarnas kontaktinformation, sjukanmälan och viktiga dokument och blanketter.

Sjukanmälan

Sjukanmälan och övrig frånvaro görs i SchoolSoft senast 08.10 samma dag. Det är vårdnadshavarens ansvar att sjukanmäla sitt barn och detta ska göras varje dag barnet är sjukt och hemma från skolan.

Arbeta hos oss

Vi anställer utbildade lärare och pedagoger med specialisering på montessori. Är du intresserad av att söka jobb hos oss finns våra lediga tjänster här.

En pedagog står och hjälper en elev med sitt skolarbete

Vill du ställa ditt barn i kö hos oss?

Läs mer om köanmälan och ställ ditt barn i kö till Montessori Mondial Kista.