×
 

Hoppa till innehållet

Montessori Mondial Kista fritidsverksamhet

Välkomna till vårt fritids! Vi finns på plats morgon och eftermiddag med pedagoger som tar hand om barnen före och efter skolan samt under studiedagar. Vi har alltid inplanerade aktiviteter och är ofta utomhus för att hitta på roliga saker som är utvecklande och lärorika för barnen.

Vad gör vi på fritids?

Tillsammans hittar barn och pedagoger på olika lärande aktiviteter. Vi leker utomhus, åker på utflykter, spelar fotboll, pysslar och läser böcker. Det finns mycket att göra på fritids och här är det bara fantasin som sätter gränser! Barnen uppmuntras alltid till att vara utomhus för frisk luft och rörelse. Fritids går under Skolverket och följer en läroplan. Vi jobbar med heldagslärande på Montessori Mondial, vilket innebär att vi har ett samarbete mellan skolan och fritidshemmet för lärande och måluppfyllelse. Vi baserar aktiviteter och utflykter utifrån de mål som tagits fram för att barnen ska få korrekt undervisning i linje med skolans värdegrund.

Barnens utveckling

Vi jobbar för att stärka barnens utveckling och för att de ska få uppfylla sina intressen. Vi uppmuntrar dem till samarbete, socialt umgänge och interaktioner, så att barnen får förståelse för varandra. De får lära sig nya saker och inspireras till att ständigt utmana sig själva. Det barnen lär sig på fritids ska ses som ett komplement till den ordinarie undervisningen och anpassas efter barnens behov genom lek, skapande och rörelse.

Två elever som sitter vid ett bord och bygger med klossar

Öppettider för fritidsverksamheten

Vi öppnar för morgonfritids klockan 07.00, där vårdnadshavare kan lämna sina barn hos oss. Vi har sedan öppet fram till klockan 17.30, då verksamheten stänger. Tiderna anpassas efter vårdnadshavares arbetstider genom att ni fyller i ett schema för vistelsetider på Schoolsoft. Det går bra att ändra tiderna efter hand, men det ska meddelas i god tid.

När så är möjligt, håller fritids stängt tre veckor under sommaren. Behov av barnomsorg under den tid fritids är stängt anmäls till rektor som ordnar plats på annan enhet inom företaget.

Kom ihåg att se till att ditt barn har med sig ytterkläder efter säsong till fritids eftersom verksamheten är ute i alla väder.

Observera att fritidshemmet stänger kl 15.55 en gång i månaden för planering. Oftast första onsdagen i varje månad.

Vad kostar fritidsverksamheten?

Montessori Mondial Kista följer Stockholms stads regler för avgifter i fritidshemmet samt maxtaxa-reformen.

Har du frågor om vårt fritids?

Kontakta gärna vår fritidsansvarig för att få personlig hjälp och svar på dina frågor.