Säg hej till rektor Petra

“Skolan med det stora hjärtat” kallar Petra Nilsson sin arbetsplats Montessori Mondial i Kristianstad. Hon är rektor och har arbetat inom skolvärlden sedan 1993. Här berättar Petra vad montessoripedagogiken betyder för henne och vad hon vill att eleverna bär med sig från sin tid på Mondial.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Att jag får arbeta på Kristianstads bästa skola med den bästa pedagogiken i världen för denna elevgrupp.

När känner du dig som mest stolt över att vara rektor?

Jag känner mig alltid stolt när jag går runt i skolan och ser alla våra flitigt arbetande elever.

Vad tycker du är viktigast för att skapa en bra skolgång?

Ett engagemang från all personal och ett gott samarbete med elever och vårdnadshavare.

Vad vill du att eleverna har med sig när de går ut sista året på Montessori Mondial?

Jag vill att de har med sig en känsla av att de kan lyckas med allt de tar sig för och att de har haft 10 bra skolår hos oss. Faktum är att många elever brukar komma tillbaka och berätta just det.

Vad är ditt bästa tips till vårdnadshavare inför skolvalet?

Se till att ni tillsammans gör ett medvetet val utifrån den pedagogik som passar ditt barn. Var påläst och gå på informationsdagar.

Hur tror du att eleverna skulle beskriva Montessori Mondial?

Som en trygg plats där de blir utmanade och samtidigt får bra stöd av såväl pedagoger som kompisar. En skola där det är okej att plugga och där resultat är viktiga.

Vad innebär montessori för dig?

För mig är det en pedagogik där alla sinnen är närvarande, där konkreta material används i alla årskurser och barnen omgärdas av välutbildad personal.

Vad skulle du säga är den vanligaste missuppfattningen kring montessoripedagogiken?

En vanlig missuppfattning är att pedagogiken enbart innebär frihet och inga krav.