×
 

Hoppa till innehållet

Om grundskolan på Montessori Mondial Kristianstad

På vår moderna montessorigrundskola sätts elevens individuella lärprocess i fokus. Eleverna har en hög måluppfyllelse och får, tillsammans med pedagogerna, ta stort ansvar för sina ämnen i kursplanen.

Förskoleklass till årskurs 9

I vår grundskola finns elever mellan 6–16 år – från förskoleklass till årskurs 9. De är fördelade i åldersblandade klasser. Ett klassrum i en montessoriskola skiljer sig från en traditionell skola, eftersom miljön inte har en kateder och skolbänkar. Vi tror på att låta eleven arbeta självständigt, inom ramar och under vägledning av pedagogen. Det gör att vi får en skola anpassad efter varje individ. Vi går efter Maria Montessoris utbildningsteori om hur barns inlärning och utveckling ser ut. Det ställer höga krav på barnen, eftersom de tillsammans med pedagogerna får ta ansvar för sina ämnen i kursplanen.

En glad elev som sitter och skriver

Vad vi gör på skolan

I grundskolan lär sig eleverna att trivas och arbeta i grupp. De lär sig empati och får förståelse för deras samexistens i ett samhälle. Vi hittar på aktiviteter och lärorika moment och utflykter. Vi arbetar med vårt montessorimaterial på olika sätt och åker iväg på intressanta studiebesök.

Bra att veta: Barnen bör ha med sig namnmärkt vattenflaska, extrakläder för olika väder (med namn på) och inneskor.

Kunskap och värderingar

I grundskolan arbetar vi kontinuerligt med våra värdegrundsresultat och kunskapsresultat. Det gör vi framförallt för att samtliga elever ska få behörighet till gymnasiet och ha en omvärldsbild med goda värderingar. Eleverna får betyg från årskurs 6 och Nationella prov görs i årskurs 3, 6 och 9.

Förskoleklass, lågstadiet och mellanstadiet

För förskoleklassen, samt låg- och mellanstadiet, finns hyllor och material i höjd anpassat efter barnens längdnivå. De arbetar ensamma eller i grupp beroende på vad eleverna själva känner för och vilket arbetsmoment de håller på med. Här lär vi dem att ta hänsyn till sina klasskamrater och sin omgivning. Lågstadiet och mellanstadiet är uppdelade i olika klassnamn och årskurser: Cassiopeia förskoleklass–årskurs 1, 2–3 och 4–6 samt Orion förskoleklass–årskurs 1, 2–3, 4–6 och Pegasus förskoleklass–årskurs 1, 2–3 och 4–6.

Högstadiet

På högstadiet finns tre klasser för årskurs 7–8 samt en klass för årskurs 9.

Sök till vår skola – ställ ditt barn i kö

Vad kul att du är intresserad av vår fina grundskola. Här får barnen lära sig mycket och göra många roliga aktiviteter. För mer information om hur du ansöker till oss och ställer ditt barn i kö, kan du läsa våra antagningsrutiner och vår process här.

En glad elev som sitter och skriver

Vill du ställa ditt barn i kö hos oss?

Läs mer om köanmälan och ställ ditt barn i kö till Montessori Mondial Kristianstad.