Lär känna skolans rektor!

“Tron på barnets stora potential, vilket innebär att de vill och kan utvecklas.” Det tycker Cecilia Rosenbaum, rektor på Montessori Mondial Kungsholmen, är en av montessoripedagogikens främsta styrkor. I denna artikel kommer vi lära känna henne och montessoripedagogiken lite bättre.

Cecilia Rosenbaum, rektor på Montessori Mondial Kungsholmen.

- Mitt vuxna liv har jag spenderat i skolans fantastiska värld. I 25 år jobbade jag som lärare på mellanstadiet. Jag har också forskat och skrivit en licentiatavhandling inom läsförståelse. Nu är jag inne på mitt tredje år som rektor och gillar verkligen mitt yrke, berättar Cecilia.

Vad är det bästa med ditt jobb?

- Det bästa är när jag möter alla positiva och engagerade barn, elever och medarbetare. Att jag tillsammans med mina medarbetare skapar en fantastisk skola, där alla kan utvecklas, trivas, få arbetsro och må bra, förklarar Cecilia.

- Det är spännande att vara en del av en stor dynamisk verksamhet med barn från 1 års ålder upp till årskurs 9. Varje barn och elev blir sedd och får möjlighet att utvecklas utifrån sin individuella nivå i vår inbjudande arbetsmiljö som stimulerar till lärande. 

Vad är det bästa med montessoripedagogiken?

- Det bästa, och viktigaste, är det respektfulla bemötandet av varje unik individ. Montessoripedagogiken innefattar också en tro på barnets stora potential, vilket innebär att de vill och kan utvecklas när de får möjlighet och det skapas rätt förutsättningar, berättar Cecilia.

- Frihet under ansvar är ytterligare en betydande styrka inom montessoripedagogiken. Den förberedda och inspirerande lärmiljön med möbler, stora mattor på golven och stimulerande montessorimaterial i olika ämnen. Värnandet om fred och samexistens och Maria Montessoris tankar om att vi måste börja med barnet. 

Vad får barnen och eleverna ut av att gå på en montessoriskola?

- Jag tror att våra barn och elever blir öppna, nyfikna, vågar stå för sina åsikter, utvecklar ett inre driv, tar ansvar för sina skolarbeten och kunskapsinhämtning, förklarar Cecilia.

- Jag tror också att barnen och eleverna får ett gott självförtroende, en tro på att de kan, att de känner sig stolta över sig själva, får lättare för att samarbeta med olika kompisar och att de upplever att de är världsmedborgare.

Är du extra stolt över något på din enhet?

- Jag är extra stolt när jag går runt i vår verksamhet och ser att alla trivs samt att kunskapandet pågår. Att se glädjen och motivationen hos barnen och eleverna i att lära, att det både är arbetsro och pågår inspirerande aktiviteter på alla avdelning runt om på skolan, berättar Cecilia. 

- Vidare är jag stolt över att vi är en verksamhet som lyckas med att ge goda förutsättningar för barnen och eleverna att lära, må bra, utvecklas och lyckas. Det finns ett respektfullt bemötande mellan barn, mellan barn och vuxna och mellan vuxna, det genomsyrar hela vår skola.

Vill du veta mer om Montessori Mondial Kungsholmen?