×
 

Hoppa till innehållet

Om Montessori Mondial Kungsholmen

Vi är en montessoriskola på Kungsholmen, intill vackra Rålambshovsparken i en fantastisk slottsliknande byggnad med en spännande historia. På Montessori Mondial Kungsholmen har vi förskola såväl som grundskola ända upp till nionde klass.

Under hösten 2021 blev vi en del av Montessori Mondial men vår skola har funnits sedan 2009 då vi startade under namnet Stockholms Internationella Montessoriskola, eller Stims. På Montessori Mondial Kungsholmen utgår vi ifrån att varje barn har en egen förmåga, en vilja att upptäcka nya saker och ta till sig ny kunskap. Alla barn som börjar i förskolan och skolan känner stor iver och lust till att lära sig nytt. En av våra viktigaste uppgifter är därför att bevara denna lust. Målsättningen är att alla elever ska ha kvar sin nyfikenhet inför livet och att ta till sig ny kunskap när de lämnar vår skola efter skolår nio.

Det här är Montessori Mondial Kungsholmen

 • Resultatinriktad pedagogik

  Hos oss jobbar engagerade lärare, som genom resultatinriktad montessoripedagogik ser till att varje elev får upptäcka kraften i att lära. Våra pedagoger fokuserar på elevernas unika förutsättningar för utveckling.

  Pedagog står bakom två elever och hjälper den ena med skolarbete
 • Hög måluppfyllelse

  Det är viktigt att eleverna utvecklas under hela sin skolgång. Därför arbetar vi utifrån vetenskaplig grund med rätt verktyg för att alla elever ska ha så hög måluppfyllelse som möjligt genom hela sin tid hos oss.

  Fem elever sitter och studerar
 • En optimal miljö för eleverna

  För oss är lärandemiljön viktig. Den består av både fysiska och sociala faktorer för att skapa en trivsam tillvaro. Lärandet tar plats både i och utanför klassrummet, med fokus på frihet under ansvar och studiero.

  En elev som sitter och skriver
Två elever sitter vid ett bord och tittar på en jordglob

Allt börjar i klassrummet

Vi lär våra elever att utvecklas till människor med högt ansvarstagande, som visar respekt och empati till sina medmänniskor. Vi ser barnets egen förmåga och lust till lärande, där det är viktigt att sträva mot kloka och realistiska mål, att ha en tydlig plan för arbete med att utbilda och uppmuntra våra elever till utveckling. Vi jobbar med att erbjuda våra elever hälsosam mat, något du kan läsa mer om här.

Vi arbetar med individuella planeringar. I skolan börjar varje år med en period av avstämning där varje enskilt barn observeras och diagnostiseras för att ta reda på var barnet befinner sig både i sin sociala förmåga och i sin kunskapsutveckling.

Läroplan genom skolverket

Strukturen i det pedagogiska arbetet utarbetas och ansvaras av lärarna. Den bygger på de grundläggande tankar som montessoripedagogiken uttrycker, och följer givetvis den svenska läroplanen för grundskolan. Läroplanen finns att läsa om på nätet här, på SchoolSoft eller går att beställa inbunden via Skolverket.

Kommunikation mellan skola och vårdnadshavare

Vi använder oss av plattformen SchoolSoft för att skicka ut information mellan skola, elever och vårdnadshavare. Här finner du schema, matsedel, lärarnas kontaktinformation, sjukanmälan och viktiga dokument och blanketter.

Sjukanmälan

Sjukanmälan och övrig frånvaro görs i SchoolSoft senast 08.10 samma dag. Det är vårdnadshavarens ansvar att sjukanmäla sitt barn och detta ska göras varje dag barnet är sjukt och hemma från skolan.

Arbeta hos oss

Vi anställer utbildade lärare och pedagoger med specialisering på montessori. Är du intresserad av att söka jobb hos oss finns våra lediga tjänster här.

Pedagog står och hjälper elev med skolarbete

Ställ ditt barn i kö hos oss

Läs mer om köanmälan och ställ ditt barn i kö till Montessori Mondial Kungsholmen.