×
 

Hoppa till innehållet

Om förskolan på Montessori Mondial Kungsholmen

På vår moderna montessoriförskola står barnets nyfikenhet och lust att lära i centrum. Förskolans miljöer är anpassade utifrån barnets behov och intressen där varje individ får möjlighet att utveckla ansvarstagande och tillit till sin egen förmåga.

Elever sitter på golvet i sitt klassrum och lägger geografipussel

Vår montessoriförskola

Vår förskola har idag 220 barn fördelade på totalt nio avdelningar på vår stora och lilla förskola. Stora förskolans sex avdelningar delas sedan in i två grupper. I linje med montessoripedagogiken har förskolan, liksom skolan, en internationell inriktning. Det innebär att vi utöver svenska stimulerar barnen i att på ett lekfullt sätt erbjuda engelska i vardagen, genom bland annat samlingar på engelska.

En dag på vår förskola är planerad så att barnen i verksamheten ska känna igen och känna sig trygga med vad som händer under dagen. Det ger barnen på sikt en känsla för tid och förståelse för hur dagens olika moment hänger ihop med varandra. Utöver aktiviteter i vår inne/utemiljö så besöker vi lekparker och går på promenader i vårt närområde. På skolan har vi också tillgång till vårt eget bibliotek där barnen tillsammans med avdelningens pedagoger lånar böcker till avdelningen. Under en dag på vår förskola serveras barnen lunch och mellanmål.

Elev står i klassrummet diskar

Inskolning på förskolan

Det är ofta en stor händelse för barnen och deras familjer att börja på förskolan. Därför är inskolningen mycket viktig för att barnet ska få en bra start. På vår montessoriförskola tas ni emot av kompetenta pedagoger med stor erfarenhet av att skapa goda förutsättningar för ditt barns fortsatta tid hos oss på förskolan. Inskolningen skiljer sig åt beroende på om ditt barn börjar på vår Lilla eller Stora förskola och utgår ifrån ett grundschema om mellan 5–10 dagar som anpassas efter barnet behov. De första tre dagarna är att du som förälder närvarande tillsammans med ditt barn för att sedan lämna ditt barn hos oss.

Förskolans öppettider

För närvarande har förskolan öppet kl 7.45–17:00. Om behov av utökad omsorgstid uppstår ordnar vi det omgående i enlighet med Stockholms Stads gällande ramtider. Förskola ska kunna tillhandahållas alla helgfria vardagar förutom julafton, nyårsafton och midsommarafton inom ramtiden kl. 06.30–18.30. Ni kan läsa mer om Stockholms Stads ramtider på www.stockholm.se.

Förskolans läroplan

I enlighet med förskolans läroplan strävar vi efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar för sig själv, sina kompisar och sin omgivning. Montessoripedagogiken hjälper barnet att förstå omvärlden och blir en väg till nya kunskaper genom att arbetsgången går från det konkreta till det abstrakta.

Förskoleavgift

Kostnaden för Montessori Mondial Kungsholmens förskola går enligt Stockholms stads maxtaxa för förskoleavgift.

Ställ ditt barn i kö hos oss

Stockholms stad har infört ett gemensamt ansökningssystem till stadens alla förskolor, såväl fristående som kommunala. Det innebär att ni behöver ställa ert barn i kö till vår förskola via Stockholms stads hemsida.