×
 

Hoppa till innehållet

Fritidsverksamheten

Välkommen till vår fritidsverksamhet! Här hittar vi varje dag på aktiviteter efter skolan. Barnen får skapa, lära och leka tillsammans med utbildade pedagoger.

Vad gör vi på fritids?

Tillsammans hittar barn och pedagoger på olika lärande aktiviteter. Vi leker utomhus, spelar fotboll, pysslar, läser böcker och går till närliggande parker. Vi har Klubbenverksamhet för elever i åk 4–6. Det finns mycket att göra på fritids och här är det bara fantasin som sätter gränser! Barnen uppmuntras alltid till att vara utomhus för frisk luft och rörelse.

Fritids går under Skolverket och följer en läroplan. Vi jobbar med heldagslärande på Montessori Mondial, vilket innebär att vi har ett samarbete mellan skolan och fritidshemmet för lärande och måluppfyllelse.

I fritidsverksamheten är eleverna inskrivna. För att få lämna fritidsverksamheten på egen hand krävs målsmans skriftliga tillstånd.

Barnens utveckling

Fritids är en plats där barnen får umgås med sina vänner och delta i aktiviteter men även en plats där lugn och ro finns till att läsa och lägga extra tid på till exempel skolarbeten.

Vi jobbar för att stärka barnens utveckling och för att de ska få uppfylla sina intressen. Vi uppmuntrar dem till samarbete, socialt umgänge och interaktioner, så att barnen får förståelse för varandra. De får lära sig nya saker och inspireras till att ständigt utmana sig själva. Det barnen lär sig på fritids ska ses som ett komplement till den ordinarie undervisningen och anpassas efter barnens behov genom lek, skapande och rörelse.

Elever sitter på golvet i ett klassrum och gör en övning

Öppettider för fritidsverksamheten

Fritidshemmet öppnar efter skoldagen och har sedan öppet fram till klockan 17.30, då verksamheten stänger. Tiderna anpassas efter vårdnadshavares arbetstider genom att ni fyller i ett schema för vistelsetider på Schoolsoft. Det går bra att ändra tiderna efter hand, men det ska meddelas i god tid.

När så är möjligt, håller fritids stängt fyra veckor under sommaren. Behov av barnomsorg under den tid fritids är stängt anmäls till rektor som ordnar plats på annan enhet inom företaget.

Kom ihåg att se till att ditt barn har med sig ytterkläder efter säsong till fritids eftersom verksamheten är ute i alla väder.

Vad kostar fritidsverksamheten?

Montessori Mondial Kungsholmen följer Stockholms stads regler för avgifter i fritidshemmet samt maxtaxa-reformen.

Har du frågor om vårt fritids?