×
 

Hoppa till innehållet

Om grundskolan på Montessori Mondial Kungsholmen

På vår moderna montessorigrundskola sätts elevens individuella lärprocess i fokus. Genom vår internationella inriktning får eleverna chansen att fördjupa sig inom internationella frågor och det engelska språket.

Förskoleklass till årskurs 9

Montessori Mondial Kungsholmen har förskoleklass till och med årskurs nio och idag går cirka 600 elever i vår grundskola. Varje klass har en mentor och består av 20 elever. Utöver mentorerna finns ett antal övriga ämneslärare.

Skoldagen på Montessori Mondial Kungsholmen

Skolan öppnar klockan kvart i åtta varje dag och inleds då med tyst läsning. Kl. 8.15 ska alla elever senast vara på plats i sitt klassrum. Då är det morgonsamling med respektive mentor. Därefter följer undervisningen som beroende på ämne och ålder är en blandning av individuellt arbete under montessoripassen samt lärarledda lektioner.

På Montessori Mondial Kungsholmen finns det ett genuint intresse för internationella frågor både bland barn, ungdomar och vuxna på skolan. Olika kulturers levnadssätt och villkor samt konkret språkträning i engelska är därför ett prioriterat inslag i den vardagliga verksamheten.

Här kan du ta del av våra läsårstider.

En glad elev som sitter och skriver

Internationell inriktning

En del av profilen för Montessori Mondial Kungsholmen är vårt internationella fokus. Vi är fortfarande en svensk skola, men stimulerar eleverna till att använda engelska i skolarbetet och att diskutera samhällsfrågor även utanför Sverige. Våra elever har dessutom möjlighet att ha kontakt med elever på andra skolor runt om i Europa tack vare vårt Erasmus-projekt.

Vi garanterar barnets läs-, skriv- och räknekunskaper

För oss på Montessori Mondial är det en grundläggande rättighet att kunna läsa, skriva och räkna. Därför har det tagits fram en garanti för att skolorna tidigt ska fånga upp elever och uppmärksamma vilken nivå de befinner sig på kunskapsmässigt. Detta görs genom screeningar och undersökningar för varje elev, där vi mäter deras kunskapsnivå. Det görs för att upptäcka barn som behöver extra stöd i undervisningen, eller de som behöver ytterligare utmaningar. Vi vill skapa de bästa förutsättningarna för barnens utveckling och genom att tidigt ta tag i detta, kan vi sätta in åtgärder för att hjälpa eleven att utvecklas i sin egen takt och på sitt sätt. Läs gärna mer om hur vi arbetar med kvalitet på skolan.

IUP – Individuella Utvecklingsplaner

Varje elev har en individuell utvecklingsplan till hjälp för att utveckla sitt lärande och som stöd för utvärdering och reflektion. Det är en plan som tas fram tillsammans med pedagog, elev och vårdnadshavare och skrivs in i SchoolSoft.

Utvecklingssamtal

Skolan bjuder in till utvecklingssamtal en gång varje termin för ett samtal mellan elev, mentor och vårdnadshavare. Till grund för utvecklingssamtalet ligger barnets IUP, individuella utvecklingsplan, och vi går igenom hur eleven ligger till. Genom detta får vi en bättre möjlighet till ett långsiktigt perspektiv på elevernas lärande.

Fritidsaktiviteter

Vårt fritids ses som en förlängning av skoldagen och aktiviteterna är kopplade till det barnen lär sig i skolan. Fritids omfattar elever från förskoleklass till och med årskurs tre och pågår fram till 17:30. Här hittar du mer information om vår fritidsverksamhet.

Avgift

Skolan är kostnadsfri. Kostnad för fritidshem tillkommer och där vi tillämpar Stockholms maxtaxa för fritidshem.

En glad elev som sitter och skriver

Ställ ditt barn i kö hos oss

Läs mer om köanmälan och ställ ditt barn i kö till Montessori Mondial Kungsholmen.