Hipp hipp hurra, idag är det Förskolans dag! 

Förskolans dag har uppmärksammats sedan 1984 för att lyfta barn, pedagoger och förskolans verksamhet.

Två barn på förskolan tittar på en jordglob.

Temadagen kom till eftersom förskolan var ifrågasatt i samhällsdebatten under början på 80-talet. Man hade inte samma förståelse som nu för varför det behövdes en utbildning för att “passa barn”. 

Idag förstår vi hur mycket pedagoger och förskolan betyder för både barn, vårdnadshavare och samhället i stort. Därför vill vi rikta ett stort tack till alla medarbetare på förskolan som gör en jätteinsats för att våra barn ska få en personlig, social och mondial utveckling.