Min Montessoribok

Till skolstart får eleverna på Montessori Mondial en egen planeringsbok för att de enkelt ska kunna lägga en individuell utvecklingsplan tillsammans med läraren och följa upp varje termin.

Montessoriboken är ett verktyg för att eleverna ska träna på att planera och organisera sitt lärande. På så sätt kan de vara med och driva sin egen utveckling framåt.

Genom att lägga en egen planering blir eleven mer självständig och får lättare att utgå från sina egna intressen. Det är viktigt, eftersom det gör skolarbetet meningsfullt och roligt. Nedan ser du ett utdrag från planeringsboken men glöm inte att fråga ditt barn om du också får kika i hens egen bok!

Utdrag från Min Montessoribok

Individuell utvecklingsplan
Flaggor på världens 10 största länder till ytan
Fakta: olika rekord i djurens värld