Lär känna skolans rektor! 

”Tack vare montessoripedagogiken har eleverna med sig en inre drivkraft om att "jag kan" och har en vana att söka kunskap på en massa olika sätt.” Det tycker Thomas Palmqvist, rektor på Montessori Mondial Linköping, är en montessoripedagogikens främsta styrkor.
Thomas Palmqvist, rektor på Montessori Mondial Linköping.

Thomas har arbetat som rektor sedan 1990 och har 21 års erfarenhet från kommunal skola och 10 års erfarenhet av fristående skola, de sista 6 åren på Montessori Mondial Linköping.

Vad är det bästa med ditt jobb?

- Att få möta alla vetgiriga barn och elever varje dag, svarar Thomas.

- Ur ett organisationsperspektiv är det bästa med mitt jobb att få verksamheten att utvecklas, att vi har en gemensam syn på barn och lärande och kan få ut det i alla våra verksamheter så det gynnar barnen och eleverna.

Att hela verksamheten har en röd tråd är viktigt. Thomas fortsätter utveckla:

- Vi använder oss av ett mindset "från första dagen på förskolan till sista dagen i årskurs 6". Det blir extra viktigt att alla har en gemensam syn på lärandet eftersom vi har både förskola och grundskola här hos oss.

Vad är det bästa med montessoripedagogiken?

- Inget barn är det andra lika. Olika barn har olika behov. Det tilltalar mig i arbetet inom montessoripedagogiken att alla elever arbetar i sin egen takt utifrån var de befinner sig i sitt lärande, förklarar Thomas.

- Ytterligare en styrka inom montessoripedagogiken är pedagogernas roll med att handleda och coacha eleverna framåt i sin kunskapsprogression vilket genomsyrar hela verksamheten från förskola upp i grundskolan.

Vad får barnen och eleverna ut av att gå på en montessoriskola?

- Det viktigaste bedömer jag är att eleverna får en vana att ta ansvar för sin egen kunskapsprogression. De har med sig en inre drivkraft om att "jag kan" och har en vana att söka kunskap på en massa olika sätt.

Är du extra stolt över något på din skola?

- Att förskola och grundskola har en gemensam referensram till barnen och elevernas utveckling och kunskapsprogression. Vi alla arbetar tillsammans för barnen och elevers bästa!

Vill du veta mer om Montessori Mondial Linköping?