×
 

Hoppa till innehållet

Globalt perspektiv

På vår moderna montessoriskola är det mondiala perspektivet en stor del av barnens och elevernas egen utveckling och läroprocess.

Personlig, social och mondial utveckling

Med grund i Maria Montessoris pedagogik som genomsyras av fredstanken jobbar vi ämnesövergripande med ett globalt perspektiv i allt vi gör. Eleverna får ökad förståelse för olika samband och hur saker är beroenden av varandra. De lär sig ta ansvar och värna om såväl vår miljö som andra. På så sätt stimuleras både den personliga, sociala och mondiala utvecklingen. För att skapa en än djupare förståelse för det globala perspektivet får eleverna göra pedagogiska studiebesök, utflykter och kommunicera med elever på montessoriskolor utomlands.

Två elever sitter vid ett bord och tittar på en jordglob
En elev som tittar på en jordglob

Erasmus+

I takt med att samhället blir mer globalt, behöver våra elever verktyg för att kunna agera på en internationell arena, där kraven på kommunikation och förståelse för olika sociala och interkulturella sammanhang bara blir större. 

Något som är unikt för Montessori Mondial är att samtliga skolor har fått Erasmusackreditering fram till 2027. Det innebär att våra elever på sikt kommer ha närmare kontakt med elever på andra skolor, bland annat i Spanien.

Varför internationella kontakter? 

Att ha kontakt med elever i andra länder gör att både de och våra elever får möjlighet att utveckla sina kunskaper i hur man kommunicerar på andra språk. Det skapar även en ökad förståelse för omvärlden och andra kulturer. På så sätt kan vi skapa en positiv attityd till flerspråkighet och ett ökat intresse för språk.

Undervisning som ständigt utvecklas

Det internationella utbytet innebär även att våra medarbetare får kompetensutveckling. De får möjlighet att göra jobbskuggning som ett första steg. Framöver kommer vi även kunna erbjuda medarbetarna att gå internationella kurser och undervisa i andra länder samt att vi tar in gästföreläsare som fokuserar på innovativ undervisning. Genom att kompetensutveckla våra medarbetare kan vi ständigt förbättra kvalitén på vår undervisning.

En lärare sitter på huk mellan två elever och hjälper dem

Vill du ställa ditt barn i kö hos oss?

Läs mer om köanmälan och ställ ditt barn i kö till Montessori Mondial Linköping.