×
 

Hoppa till innehållet

Om Montessori Mondial Linköping

Vår skola startades 1995 och ligger i Johannelund med en trevlig skogsmiljö i närheten. Vi vill ge eleverna som går på vår skola en stark självkänsla, där lusten till att lära driver dem framåt under skoltiden.

Vår skola

Vi har både förskola, förskoleklass och grundskola upp till årskurs 6. Här kan eleverna börja som ettåringar och sluta som tolvåringar. Vi har även en fritidsverksamhet för elever i årskurs 1–3. Vår medvetenhet och struktur är tydlig, med 4 förskoleavdelningar, en förskoleklass och blandade klasser av elever i grundskolan årskurs 1–3 och elever i årskurs 4–6.

Montessori Mondial Linköping är en friskola och en del av AcadeMedia.

Det här är Montessori Mondial Linköping

 • Resultatinriktad pedagogik

  Hos oss jobbar engagerade lärare, som genom resultatinriktad montessoripedagogik ser till att varje elev får upptäcka kraften i att lära. Våra pedagoger fokuserar på elevernas unika förutsättningar för utveckling.

  Pedagog står bakom två elever och pratar med dem
 • Hög måluppfyllelse

  Det är viktigt att eleverna utvecklas under hela sin skolgång. Därför arbetar vi utifrån vetenskaplig grund med rätt verktyg för att alla elever ska ha så hög måluppfyllelse som möjligt genom hela sin tid hos oss.

  Fem elever sitter och studerar
 • En optimal miljö för eleverna

  Skolan är byggd utifrån ett montessoriperspektiv och ligger i en lugn omgivning där barnen får studiero. Med fokus på de olika sinnena kan barnen lära genom både syn, hörsel och känsel i läromaterialet.

  En elev som sitter och skriver
Pedagog står och hjälper elever med skolarbete

Montessori i 100 år

Montessoripedagogiken har funnits i över 100 år. Pedagogiken grundades av Maria Montessori och utgår från ett holistiskt synsätt på barn, utbildning och deras inlärning. Vi på Mondial har en tydlig montessori-pedagogisk inriktning som genomsyrar hela verksamheten.

Vi anpassar undervisningen efter eleven – inte tvärtom

Vi arbetar aktivt för elevernas utveckling och ser till att de når sina mål i skolan genom stöd, material och metoder av utbildade montessoripedagoger. Vår elevhälsa har tillsammans med våra lärare satt upp strukturer och en skolmiljö baserad på hur barn lär sig bäst utifrån sina förutsättningar.

Utbildade montessoripedagoger

Våra pedagoger är tränade i att observera och leda varje enskilt barn. De har valt montessoripedagogik för att de är övertygade om att varje barn vill lära sig allt om sin omvärld, om de får vara i rätt miljö med god stimulans och vägledning. Hos oss får ditt barn en bra skolmiljö med ro att koncentrera sig på sitt skolarbete.

Ställ ditt barn i kö hos oss

Läs mer om köanmälan och ställ ditt barn i kö till Montessori Mondial Linköping.