Läs om vår hantering av Covid-19.

Montessori Mondial Linköping förskola

I förskolan är montessorimaterialet framträdande. Vi tror nämligen att yngre barn lär bäst när metodiken är konkret.

Vår förskola har fyra avdelningar: Musslan och Snäckan (år 1–3) samt Kräftan och Korallen (år 3–5).
Vi öppnar varje dag klockan 06 och stänger klockan 18.

Montessoriförskolans arbete

Under en vanlig dag hos oss får barnen frukost, lunch och mellanmål. Vi hittar på roliga och lärorika aktiviteter för både stora och små barn, bland annat i utemiljöer med utflykter, förskolepyssel och lek och lär. För de äldre barnen finns gymnastik i skolans idrottshall och vi gör utflykter i närområdet. Femåringarna träffas tre dagar i veckan för aktiviteter som förbereder dem för förskoleklassen och introducerar dem för skolans värld. Vi erbjuder föräldramöten och utvecklingssamtal varje termin.

Inskolning på förskolan

Vi har ett grundschema för inskolningen, men anpassar den naturligtvis så att det fungera för varje enskilt barn. Dag 1–3, ca klockan 9–14, är vårdnadshavaren med hela tiden. Dag 4–5 lämnar vårdnadshavaren, men är anträffbar för att kunna skapa en kortare vistelsetid för barnet. Vi är noga med korta och tydliga avsked.

Bra att tänka på inför inskolning

• Ta med något som gör att ditt barn känner sig trygg. Till exempel ett gosedjur, napp eller en filt.

• Ta med kläder för både inomhus- och utomhuslek i alla väder samt extrakläder.

• Märk barnets tillhörigheter med namn.

• Meddela eventuella allergier eller specialkost.

• Se till att vi har korrekt och uppdaterad kontaktinformation till er som förälder.

Förskolans läroplan

I enlighet med förskolans läroplan (Lpfö–98/18) strävar vi efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar för sig själv, sina kompisar och sin omgivning. Montessorimaterialet hjälper barnet att förstå omvärlden och blir en väg till nya kunskaper genom att arbetsgången går från det konkreta till det abstrakta.

Förskoleavgift

Kostnaden för Montessori Mondial Linköpings förskola går enligt Linköping kommuns maxtaxa för förskoleavgift.

Ställ ditt barn i kö hos oss