×
 

Hoppa till innehållet

Om förskolan på Montessori Mondial Linköping

På vår moderna montessoriförskola står barnets nyfikenhet och lust att lära i centrum. Förskolans miljöer är anpassade utifrån barnets behov och intressen där varje individ får möjlighet att utveckla ansvarstagande och tillit till sin egen förmåga.

Elever sitter på golvet i ett klassrum och gör en geografiövning

Förskolans avdelningar

Vår förskola har fyra avdelningar: Musslan och Snäckan (år 1–3) samt Kräftan och Korallen (år 3–5). Vi öppnar varje dag klockan 06 och stänger klockan 18.

Montessoriförskolans arbete

Under en vanlig dag hos oss får barnen frukost, lunch och mellanmål. Vi hittar på roliga och lärorika aktiviteter för både stora och små barn, bland annat i utemiljöer med utflykter, förskolepyssel och lek och lär. För de äldre barnen finns gymnastik i skolans idrottshall och vi gör utflykter i närområdet. Femåringarna träffas tre dagar i veckan för aktiviteter som förbereder dem för förskoleklassen och introducerar dem för skolans värld. Vi erbjuder föräldramöten och utvecklingssamtal varje termin.

Inskolning på förskolan

Det är ofta en stor händelse för barnen och deras familjer att börja på förskolan. Därför är inskolningen mycket viktig för att barnet ska få en bra start. På montessoriförskolan tillämpar vi en 5-dagars föräldraaktiv inskolning som bygger på ett gott samarbete mellan föräldrar och pedagog och ger en bra inblick i hur vi arbetar. Inskolningstiden kan förlängas utifrån barnets behov.

Vi har ett grundschema för inskolningen, men anpassar den naturligtvis så att det fungera för varje enskilt barn. Dag 1–3, ca klockan 9–14, är vårdnadshavaren med hela tiden. Dag 4–5 lämnar vårdnadshavaren, men är anträffbar för att kunna skapa en kortare vistelsetid för barnet. Vi är noga med korta och tydliga avsked.

En elev står vid ett bord och lär sig diska

Bra att tänka på inför inskolning

• Ta med något som gör att ditt barn känner sig trygg. Till exempel ett gosedjur, napp eller en filt.

• Ta med kläder för både inomhus- och utomhuslek i alla väder samt extrakläder.

• Märk barnets tillhörigheter med namn.

• Meddela eventuella allergier eller specialkost.

• Se till att vi har korrekt och uppdaterad kontaktinformation till er som förälder.

Förskolans läroplan

I enlighet med förskolans läroplan strävar vi efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar för sig själv, sina kompisar och sin omgivning. Montessoripedagogiken hjälper barnet att förstå omvärlden och blir en väg till nya kunskaper genom att arbetsgången går från det konkreta till det abstrakta.

Förskoleavgift

Kostnaden för Montessori Mondial Linköpings förskola går enligt Linköping kommuns maxtaxa för förskoleavgift.

Ställ ditt barn i kö hos oss

Läs mer om köanmälan och ställ ditt barn i kö till Montessori Mondial Linköping.