×
 

Hoppa till innehållet

Om grundskolan på Montessori Mondial Linköping

På vår moderna montessorigrundskola sätts elevens individuella lärprocess i fokus. Här skapas meningsfullhet och delaktighet i lokaler som är noggrant utformade för montessoripedagogiken.

Förskoleklass till årskurs 6

Vi har grundskola från förskoleklass till årskurs 6. Hos oss kan ditt barn börja i förskoleklass från att de är 6 år gamla. Montessori Mondial Linköpings grundskola startade sin verksamhet hösten 1998 och år 2012 flyttade vi in i nybyggda lokaler nära skog och natur.

Montessori-klassrummet

I ett montessoriklassrum finns en arbetsmatta för samling och som yta för större konkreta arbeten, samt flera arbetsbord. Rummet ägs av eleverna då det är deras arbetsplats och det är de som ansvarar för miljön, materialet och trivseln. Allt material är uppbyggt enligt ett holistiskt synsätt genom Maria Montessoris pedagogik, alltså från de stora sammanhangen och ner på detaljnivå för att skapa meningsfullhet och delaktighet för eleverna.

En glad elev som sitter och skriver

Vår undervisning och läroplan

Vårt arbetssätt stöds av montessoripedagogiken, med influenser från nyare metoder och går efter LGR 11 för grundskolan från Skolverket.

Eleverna på skolan tycker om att undersöka, delta och påverka sin inlärningsprocess genom en skoldagbok. I dagboken har de individuellt anpassad planering för varje vecka, vilket stärker deras förståelse för målen och sammanhanget mellan skolans ämnen. De får både öva på enskilda arbeten och träna på grupparbete.

Fritids och läxor

Skola och fritidshem har ett nära samarbete och delar på lokalerna. Detta innebär att barnen kan arbeta med skoluppgifter och använda det material som skolan erbjuder även under fritidshemmets tider.

Ställ ditt barn i kö hos oss

Läs mer om köanmälan och ställ ditt barn i kö till Montessori Mondial Linköping.