Läs om vår hantering av Covid-19.

Maria Montessoriskolan blir Montessori Mondial Lund

Vi har bytt namn till Montessori Mondial Lund! Vi har förskoleklass–årskurs 9 och hos oss får eleverna arbetsro och inspiration att inhämta nya kunskaper. På vår skola tränar eleverna tidigt på att ta eget ansvar för sitt skolarbete. Det tror vi är en värdefull färdighet för fortsatta studier. Montessori Mondials verksamhet bygger på en modern montessoripedagogik, vilket bidrar till vår höga måluppfyllelse i alla årskurser.

Resultat att vara stolt över

Vi bedriver en skola där barnen står i centrum. Här ges barnen frihet samtidigt som de lär sig att ta ansvar. Vi vet nämligen att när naturliga drivkrafter får spelrum växer starka och trygga individer. Att tro på sig själv och lita till sin egen förmåga är den bästa grunden för ett livslångt lärande.

 

Det här är Montessori Mondial Lund

Resultatinriktad pedagogik

Hos oss jobbar engagerade lärare, som genom resultatinriktad montessoripedagogik ser till att varje elev får upptäcka kraften i att lära. Våra pedagoger fokuserar på elevernas unika förutsättningar för utveckling.

Hög måluppfyllelse

Det är viktigt att eleverna utvecklas under hela sin skolgång. Därför arbetar vi utifrån vetenskaplig grund med rätt verktyg för att alla elever ska ha så hög måluppfyllelse som möjligt genom hela sin tid hos oss.

En optimal miljö för eleverna

För oss är lärandemiljön viktig. Den består av både fysiska och sociala faktorer för att skapa en trivsam tillvaro. Lärandet tar plats både i och utanför klassrummet, med fokus på frihet under ansvar och studiero.

Vill du veta mer om Montessori Mondial Lund?

Du är varmt välkommen att besöka oss för att få en känsla för vår skola, eller kanske för att lära dig mer om hur montessoripedagogiken fungerar och om det är rätt för er.

Ställ ditt barn i kö till Montessori Mondial Lund

1

Läs på om skolan

Innan du söker till skolan kan det vara en bra idé att läsa lite mer om oss och hur vi jobbar på Montessori Mondial Lund. Det kan du göra här!

2

Besök oss

Besök oss på öppet hus i november eller maj och välkommen på personligt besök och visning då vi meddelar att eleven fått plats på skolan. *Under coronapandemin följer vi Folkhälsomyndighetens råd och tar inte emot besök på skolan.

3

Ställ dig i kö

När du känner dig redo fyller du i en ansökan till skolan och skickar in den.

4

Antagningsbesked

Vi återkommer med erbjudande om plats, som du sedan får tacka ja till. Kom ihåg att du måste tacka ja inom en viss tid för att få platsen. Har du funderingar kan du läsa mer under våra vanliga frågor.

Var nyfiken och aktivt intresserad av ditt barns skolgång. Det är i särklass ett av de bästa incitamenten för att ditt barn ska lyckas och känna att skolan är något positivt.

Margareta Eventhén,
Rektor

Våra nyheter

12 OKTOBER, 2020
Intervjuer

Säg hej till skolans rektor

Intervju med Margaretha Eventhén