Säg hej till rektor Margaretha

Att lära ut på individnivå är en viktig del av montessoripedagogiken, menar Margaretha Eventhén, rektor på Montessori Mondial. Med över 20 års erfarenhet inom skolvärlden har hon en tydlig bild av vad skolans fokusområden bör vara.  

Vad är det bästa med ditt jobb?

Inte en dag går utan att jag har skrattat högt. Min främsta drivkraft är vetskapen att jag kan bidra till att skapa en positiv förändring för barn.

När känner du dig som mest stolt över att vara rektor?

Våra alltid lysande resultat är det som gör mig stoltast - alla elever “i mål”.

Vad vill du att eleverna har med sig när de går ut Montessori Mondial?

En inre motor och ett inre driv som leder dem framåt mot konkreta mål som de sätter upp i livet. Vi strävar efter att eleverna på vår skola, både nu och efter att de lämnat oss, tror på att de kan åstadkomma vad de vill i livet. Har de bestämt sig för något krävs både beslut och handling. Det arbetet kräver motivation och uthållighet, något vi strävar efter att våra elever har med sig från Montessori Mondial.

Hur tror du att eleverna skulle beskriva skolan?

En liten skola där alla känner alla. Elever och personal trivs, undervisningen är av hög kvalitet och hjälp finns till de som behöver det. På Montessori Mondial finns en sammanhållning där yngre elever inte är rädda för att umgås med de äldre. Tvärtom umgås, leker de och spelar boll tillsammans oavsett om eleverna är 6 år eller 16 år.

Vad innebär montessori för dig?

Frihet under ansvar. Barn strävar efter att utveckla sig själva där vi som är yrkesverksamma i skolan utmanar och bäst möter upp den enskilde elevens utveckling, genom att vara lyhörda och flexibla i vår undervisning. 

Vad skulle du säga är den vanligaste missuppfattningen om montessoripedagogiken?

En 100 år gammal pedagogik som inte är applicerbar på dagens barn, vilket är helt fel. Titta bara på oss och inte minst våra elevers strålande resultat i alla årskurser.