Hur väl känner du till montessoripedagogiken? Del 1

På Montessori Mondial använder vi oss av montessoripedagogik. Här förklarar vi vad det innebär, hur den skiljer sig från “vanlig” pedagogik och vem Maria Montessori var.

Naturliga drivkrafter

Montessoripedagogiken grundades av Maria Montessori i Rom under tidigt 1900-tal. Med bakgrund som en av Italiens första kvinnliga läkare samt vidare studier i filosofi, antropologi och experimentell psykologi, öppnade Maria “Casa de Bambini” eller Barnens Hus. 

Här började hon använda sig av en pedagogik som hon grundade på barnens naturliga drivkrafter, vilket innebar att Maria anpassade lärmiljön så att barnen själva kunde utveckla sina färdigheter utefter den egna nyfikenheten. 

I skolan fick barnen använda sig av olika typer av material med ökande komplexitet som hjälpte dem att rikta sitt intresse i lärandeprocessen. Maria engagerade dem också i vardagliga sysslor som att städa och ta hand om sin miljö. Genom att fokus lades på hela barnet utvecklade de en självständighet och ökat självförtroende. 

Skolans nytänkande pedagogik fick uppmärksamhet och regelbundna besök av personer som ville studera verksamheten. Det tog inte lång tid innan fler skolor med montessoripedagogik öppnades i Rom och Milano och därefter runt om i världen. 

Under sin livstid reste Maria runt till ett flertal länder för att föreläsa och utbilda. I slutet av 1930-talet föreläste hon även för att utbilda för fred runt om i Europa. Maria nominerades totalt tre gånger till Nobels fredspris. 

Elever på Montessori Monidal som kollar på en jordglob

Barnets nyfikenhet

Kärnan i montessoripedagogiken är att ta vara på barnets nyfikenhet och driv att pröva på och lära sig nya saker. Barnen uppmuntras att själva välja vad de vill lära sig med inspiration av olika typer av montessorimaterial. Det kan vara allt från geometriska figurer och pussel till material som låter barnet träna sina sinnen. 

Läraren finns där för att guida genom de första försöken men låter därefter barnet lära sig på egen hand. Genom att följa sin egen drivkraft lär sig barnet på ett mer lustfyllt sätt som också utmanar och utvecklar det egna initiativ- och ansvarstagandet. 

I montessoripedagogikens uppstart förvarade Maria Montessori materialet i ett låst skåp men det sägs att när hon en morgon kom sent till klassrummet stod skåpet öppet. Hon hade glömt att låsa det kvällen innan och barnen hade glatt plockat åt sig av det material som de själva var intresserade av och ville arbeta med. Maria insåg att barnen kunde ges egen frihet att välja vilket material de ville använda sig av. Sedan den dagen stod skåpet alltid öppet och materialet förvarades lättåtkomligt för barnen.