Hur väl känner du till montessoripedagogiken? Del 2

På Montessori Mondial använder vi oss av montessoripedagogik. Här fortsätter vi förklara vad det innebär, hur den skiljer sig från “vanlig” pedagogik och hur ett montessoriklassrum ser ut.

Frihet och Ansvar

När du kommer in i ett montessoriklassrum möts du inte av den vanliga katedern och uppradade skolbänkar. Istället är miljöerna uppbyggda för att möjliggöra val av olika typer av arbetssätt. Barnen kan arbeta på golvet eller vid bord, ensamma eller i grupp. Längs med väggarna finns det öppna hyllplan där montessorimaterialet ligger lättillgängligt. 

Montessoripedagogiken lägger fokus på kvalitet snarare än kvantitet genom att låta barnet själv välja hur lång tid varje uppgift behöver ta samt hur många gånger hen vill göra om den för att lära sig. Denna frihet ställer dock också krav på att barnet tar visst eget ansvar, tillsammans med läraren, för att sätta sig in i alla ämnesområden samt att ta hänsyn till sina klasskamrater. Planering och utvärdering är därför en viktig del inom montessoripedagogiken.

Resultatinriktad Montessoripedagogik

Vi på Montessori Mondal ser värdet i att låta barnet stå i centrum och att ge barnet frihet att följa sin egen nyfikenhet samtidigt som hen lär sig att ta ansvar. För att ge barnet stöd i sin utveckling analyserar lärarna barnets kunskapsresultat löpande under läsåret. 

Genom att anpassa en beprövad montessoripedagogik till dagens förutsättningar och jobba ämnesöverskridande med ett globalt perspektiv får barnet en personlig, social och mondial utveckling.

Händer på en jordglob på Montessori Mondial