Modern Montessoripedagogik

Barn på Montessori Mondial lär sig räkna med hjälp av ett pussel.

På våra för- och grundskolor utbildas barnen och eleverna genom montessoripedagogiken. Det är en väletablerad pedagogik som fortsätter utvecklas och idag, ca 100 år efter den grundades, är den fortfarande högaktuell.

På Montessori mondial utgår vi alltid från tre perspektiv: eleven, läraren och miljön. Utifrån dessa perspektiv har vi utvecklat vårt gemensamma förhållningssätt inom sju grundläggande områden.

Se vilka pedagogikens 7 områden är