Nu lanseras Montessori Mondial!

Den 14 oktober lanserar vi Montessori Mondial, som består av skolor som tidigare tillhörde varumärket Pysslingen. Skolchef för Montessori Mondial Eva-Lotte Stavle berättar mer om den nya satsningen.

Varför lanseras Montessori Mondial?

- Inom Pysslingen har vi länge haft ett antal montessoriskolor. Nu tar vi ett stort steg framåt för att tillsammans göra skolorna ännu bättre och ge nya möjligheter till utveckling och kollegialt lärande. Genom Montessori Mondial hoppas vi kunna göra det tydligare för elever och vårdnadshavare vad vi står för.

Vilka förändringar innebär det här i praktiken och vilka förbättringar kommer detta att leda till för eleverna?

- Vi kommer fortfarande ha samma högkvalitativa skolor med samma personal, men med gemensamma koncept och större möjligheter att lära av varandra och utbyta erfarenheter.

Vad kännetecknar Montessori Mondial?

- Vi har skolor med specialistutbildade lärare och optimala skolmiljöer där vi vill bedriva en modern och resultatinriktad montessoripedagogik. Vi jobbar ämnesövergripande och har ett globalt perspektiv i allt vi gör. På så sätt stimuleras både den personliga, sociala och mondiala utvecklingen.