Två av Montessori Mondials skolor på topp 5-lista

Två av våra skolor inom Montessori Mondial kvalar in på topp 5-listan över skolor i Sverige med högst andel gymnasiebehöriga och högst meritvärden. Montessori Mondial Kungsholmen i Stockholm placerar sig på en andraplats och Montessori Mondial Lund på en fjärdeplats.

Elever och en lärare som sitter runt ett bord i klassrummet

– Det är ett jättefint kvitto på att skolorna lyckas bra med att ge alla elever goda förutsättningar att nå målen. Montessori Mondial har de senaste åren arbetat hårt med att utveckla undervisningen på alla skolor utifrån en modern montessoripedagogik, och det finns en tydlig röd tråd i verksamheten som borgar för goda resultat, säger Annika Rinman, skolchef för Montessori Mondial.

Cecilia Rosenbaum, rektor på Montessori Mondial Kungsholmen, vet vilka faktorer som lagt grunden för de fina resultaten. Skolan har återkommande legat högt i Sverige när det gäller elevernas slutbetyg.

–Vi har skickliga och engagerade medarbetare som hela tiden utvecklar undervisningen och skapar goda förutsättningar för elevernas lärande. Kombinerat med höga förväntningar, tydlig struktur och goda relationer formar vi ansvarstagande elever som känner att de blir sedda och tagna på allvar. Alla dessa delar är centrala i montessoripedagogiken, säger Cecilia Rosenbaum.

"Vi tror att alla kan lyckas"

Margareta Eventhén har varit rektor på Montessori Mondial i Lund i tio år. Skolan har återkommande hög måluppfyllelse där samtliga elever når behörighet till gymnasiet. Hon lyfter bland annat fram vikten av att ha och kommunicera höga förväntningar. Struktur skapar kultur, därför är tydlighet viktigt för att hitta en bra balans mellan skolans uppdrag och elevernas behov.

– Vi överlåter aldrig ansvaret på någon annan. Skolans uppdrag är kompensatoriskt och vi tror, kort sagt, att alla kan lyckas. Vi har höga förväntningar på både pedagogers och elevers insatser. När vi människor möts av förväntningar, så brukar vi "hoppa lite högre". Förväntan skapar utveckling och våra samlade resultat för skolåret 22/23 visar att vi lyckats, säger Margareta Eventhén.

God överensstämmelse mellan betyg och provresultat

Båda skolorna har god överensstämmelse mellan de nationella proven och elevernas slutbetyg. Montessori Mondials skolor har kommit i gång med sambedömning av de nationella proven i enlighet med AcadeMedias riktlinjer.
Annika Rinman är stolt över resultaten på alla åtta skolor inom Montessori Mondial.

– Självklart är det inte så att elevernas meritvärden är det enda måttet på hur bra en skola är, det finns många parametrar att ta hänsyn till. Men att få alla elever att nå gymnasiebehörighet och sin fulla potential är något som alla inom svensk grundskola kämpar med varje dag, så visst finns det all anledning för våra medarbetare att sträcka lite extra på sig, säger Annika Rinman.

För vidare läsning om vårt arbete med kvalitet och skolutveckling kan du läsa kvalitetsrapporterna för alla Montessori Mondials skolor här.

En lista över skolorna med högst meritvärden i Sverige finns här.