Lär känna skolans rektor!

”Montessoripedagogiken får barnen och eleverna att tidigt utveckla förmågan att ta eget ansvar.” Det tycker Margaretha Eventhén, rektor på Montessori Mondial Lund, är en av pedagogikens främsta styrkor.

Margareta Eventhén, rektor på Montessori Mondial Lund.

Margaretha har jobbat som rektor i över 20 år, varav de senaste tio åren inom AcadeMedia. I denna artikel kommer vi lära känna henne och montessoripedagogiken lite bättre.

Vad är det bästa med montessoripedagogiken?

- Det är nästan omöjligt att välja ut en enskild beståndsdel då det handlar om en övergripande pedagogik. Men måste jag välja något tycker jag nog det faktum att montessoripedagogiken både stödjer barnens naturliga utveckling och individuella förmåga samtidigt som den oavkortat tar avstamp i vår läroplan. Kombinationen leder till att eleverna tidigt utvecklar förmågan att ta eget ansvar. Något jag aldrig slutar fascineras över, berättar Margaretha. 

- Målmedvetenheten är stor hos våra elever. Deras goda resultat vittnar om att det inte bara är vad vi gör utan hur vi gör som påverkar elevers studieresultat och upplevelse av skolan. 

Vad får barnen och eleverna ut av att gå på en montessoriskola?

- Framför allt utvecklar eleverna en självmedvetenhet som de bär med sig hela livet, berättar Margaretha.

- De får en medvetenhet om att de själva kan påverka genom de val de gör.

Är du extra stolt över något på din enhet?

- Särskilt stolt är jag över det ämnesövergripande arbetet mellan våra kompetenta lärare på våra olika stadier. Det bidrar till ett lärande som leder till att elever lättare och snabbare förstår 'helheter', vilket är en av montessoripedagogikens mer framträdande drag och en viktig aspekt vad gäller barn och ungas förståelse för 'delarna', berättar Margaretha. 

- Jag är även generellt sett stolt över att vara rektor på just Montessori Mondial Lund. Det är en ynnest att arbeta på vår skola, att få vara en del av barnens skolgång och därigenom kunna påverka deras framtid. En trygg, uppmuntrande och kvalitativ skolgång är i särklass en av de viktigaste faktorerna för god hälsa och ett gott liv.

Vill du veta mer om Montessori Mondial Lund?