Ökad rörelse på skolan!

Montessori Mondial Lund är en skola med trivselledarprogram vilket innebär att vi har rörelse på schemat sedan 2017.

Två elever på Montessori Mondial Lund leker ute på skolgården.

Trivselledarprogrammet

Att vara en TL-skola innebär att vi skapar möjlighet för ökad aktivitet på raster och under skoltid samt arbetar aktivt för inkludering med hjälp av trivselledare. Varje fredag morgon dansar hela skolan, under ledning av trivselledaren ute på skolgården.

Målet med trivselledarprogrammet är också att förebygga konflikter och mobbning, bygga goda vänskapsrelationer och främja värderingar som inkludering, vänlighet och respekt.

Pidde P besöker skolan

Idag firar vi Maria Montessoridagen och vad passar väl bättre än att bjuda in musikartisten Pidde P som kommer uppträda med ett energifyllt nummer som drar med våra elever i dans och rörelse.

Pidde Ps rörelsesatsning i skolor runt om i Sverige sker i uppdrag av Riksidrottsförbundet för ökad rörelse bland barn och unga. Idag är vi extra taggade för Pidde P kommer till oss på Montessori Mondial Lund!