×
 

Hoppa till innehållet

Fritids på Montessori Mondial Lund

Vi erbjuder fritidshem på morgonen innan skoldagen börjar och på eftermiddagen vid skoldagens slut. Fritids är en trygg plats för barn mellan 6–12 år där vi har utbildad personal på plats. När ni lämnar av barnen hos oss, tar vi vid och ser till att de får en givande tid.

Elevernas fritidshem

I enlighet med montessoripedagogiken får eleverna ta eget ansvar för sin tid på fritidshemmet, genom att de själva får avgöra om de vill vara med på våra aktiviteter eller ha så kallad fri lek. Det är en viktig stund för barnen eftersom de får träna på problemlösningar, sociala roller och se saker från sina kompisars perspektiv genom empatiska förmågor. Denna utveckling är av största vikt för att anamma det holistiska omvärldsperspektiv som Maria Montessori skapade. Barnen får skapa regler tillsammans och bestämma hur deras lek ska se ut, med villkor och gränser. Det är viktigt för att belysa allas lika värde i en fungerande demokrati.

Fritids går under Skolverket och följer en läroplan. Att barnen får utvecklas och leva ut sina fantasier i en trygg och inspirerande miljö är viktigt. Dessutom förespråkar vi att barnen ska andas frisk luft. Vi tar ofta på oss ytterkläderna och utnyttjar skolgården för olika aktiviteter eller ger oss av på utflykter.

Elever sitter på golvet i ett klassrum och gör en övning

Läxhjälp och moderna verktyg

På fritids erbjuds läxläsning, där eleverna med hemuppgifter får stöd och uppmuntran. Det finns också en läs- och skrivverkstad för lågstadieeleverna, som får möjlighet att utveckla sina läs- och skrivkunskaper. Vid intresse kan barnen även få arbeta med iPads, genom vilka lär sig enklare kodning och förstå tekniken. Alla elever i åk 1–9, oavsett behov, har tillgång till den schemalagda ”studden” på eftermiddagen, som är vår verkstad för läxstöd ledd av lärare.

Fritidsråd och eget ansvar

Vi håller regelbundna fritidsråd där både barn och vuxna kan vara med och göra sin röst hörd för att påverka och komma med idéer och förslag till verksamheten. Det diskuteras även vad som kan göras bättre eller bör förändras.

I enlighet med montessoripedagogiken får eleverna ta eget ansvar för sin tid på fritidshemmet, genom att de själva får avgöra om de vill vara med på våra aktiviteter eller ha så kallad fri lek. Det är en viktig stund för barnen eftersom de får träna på problemlösningar, sociala roller och se saker från sina kompisars perspektiv genom empatiska förmågor. Denna utveckling är av största vikt för att anamma det holistiska omvärldsperspektiv som Maria Montessori skapade. Barnen får skapa regler tillsammans och bestämma hur deras lek ska se ut, med villkor och gränser. Det är viktigt för att belysa allas lika värde i en fungerande demokrati.

Fritidstider

Fritids håller öppet 12 timmar om dagen måndag till fredag, mellan kl 06.00 och 18.00. Vi anpassar verksamheten efter vårdnadshavarnas arbetstider och barnens omsorgsbehov. Vi skickar ut en lapp vid varje terminsstart med vistelsetider. Den finns även på SchoolSoft. Glöm inte kolla läsårstiderna för att se när fritids håller stängt. Kom ihåg att se till att ditt barn har med sig ytterkläder efter säsong till fritids eftersom verksamheten är ute i alla väder.

Hur anmäler jag fritidsplats åt mitt barn?

Kontakta fritidsansvarig Katharina Axsköld via mail, katharina.axskjold@montessorimondial.se, eller ring vår skoladministration på 046-16 30 40.

Vad kostar fritids?

Montessori Mondial Lund följer Lunds kommuns regler för avgifter i fritidshemmet samt maxtaxa-reformen.

Två elever som bygger med klossar på ett bord

Har du frågor om vårt fritids?

Kontakta vårt fritids eller ring oss på 046-16 30 40.