×
 

Hoppa till innehållet

Om grundskolan på Montessori Mondial Lund

På vår moderna montessorigrundskola sätts elevens individuella lärprocess i fokus. Genom vår naturvetenskapliga profil får eleverna chansen att fördjupa sig inom naturkunskap, teknik och matematik.

Förskoleklass till årskurs 9

Vi har grundskola från förskoleklass till årskurs 9. Hos oss kan ditt barn börja i förskoleklass från att de är 6 år gamla.

Naturvetenskaplig profil i grundskolan

Eleverna på skolan tränar tidigt på att ta eget ansvar för sitt skolarbete och sin studieplan, vilket är en värdefull färdighet vid fortsatta studier. Skolans verksamhet bygger på montessoripedagogiken och har en teknisk/naturvetenskaplig profil. Vi väcker intresset att lära sig mer om naturkunskap, teknik och matematik genom att låta eleverna delta i årliga tävlingar inom dessa ämnen.

Förskoleklass

Våra sexåringar går i förskoleklass måndag till fredag mellan kl 08.30 och 14.00. De flesta av våra förskoleklassbarn har lärt sig läsa, skriva och räkna innan de börjat årskurs 1. Redan under de första skolåren skapar eleverna tillsammans med sin klasslärare och mentor en egen studieplan som omfattar såväl schemalagda lektioner som valbara pass, vilka vi kallar verkstadspass. Vi erbjuder även fritidsverksamhet. Det ska vara roligt att gå i skolan!

En glad elev sitter vid sin skolbänk och skriver

Lågstadiet

På vår lågstadieskola årskurs 1–3 har vi under lång tid arbetat med Snilleblixtarna. Det är en metod där vi uppmuntrar elevernas intresse för teknik, naturvetenskap, uppfinningar och entreprenörskap, parallellt med att deras kreativitet, nyfikenhet och lust att lära stimuleras. Våra elever i årskurs 2–3 deltar i matematiktävlingen Mattematchen.

De yngsta eleverna arbetar med temalådor inom naturvetenskap, matematik och teknik som ett komplement till den ordinarie undervisningen som sker efter Lgr11. Eleverna får lära sig programmering med hjälp av Blue-bots, en liten golv-robot med bluetooth, som kan styras och programmeras från en surfplatta eller en dator.

Mellanstadiet

På vårt mellanstadie går elever mellan årskurs 4–6. Här arbetar årskurs 4–5 med Blue-bots i undervisningen och även med ett annat programmeringsverktyg som heter Scratch. I årskurs 6 arbetar eleverna med ett verktyg som heter Lego Mindstorm, där det är tradition att medverka i tävlingen First Lego League inom moment som teknik, innovation och marknadsföring.

Högstadiet

Högstadiet fokuserar mycket på matematik och naturkunskap, där problemlösningsförmåga, kreativitet och fantasi är viktigt för flera av de tävlingar de är med i. De medverkar bland annat i Högstadiets matematiktävling, Teknikåttan för årskurs 8, samt medverkan i Lunedagarna för årskurs 9. Det är ett samarbete med Lunds universitet där de får se shower i biologi, fysik och kemi, för att trigga intresset för naturvetenskap och få eleverna att förstå hur vår värld fungerar.

Betyg på Montessori Mondial Lund

Eleverna får betyg i årskurs 6–9. Måluppfyllelsen både vad gäller Nationella prov och betyg är hög i samtliga ämnen och årskurser.

IKT – digitala verktyg

Här arbetar eleverna med digitala verktyg redan från förskoleklass. IKT: Information, Kommunikation och Teknik är ett hjälpmedel för att stärka elevernas förmågor i att läsa, skriva och räkna samt att förstå och vara medskapare i och av samhället. Vi arbetar med iPads och Chromebooks, men också med olika enklare programmeringsverktyg. Skolan använder lärportalen Schoolsoft, där det finns schema, planering och information, i undervisningen använder vi bland annat Google Classroom som digitalt klassrum för arbete och formativ bedömning.

En glad elev sitter vid sin skolbänk och skriver
Glada elever sitter runt ett bord och gör en skoluppgift

Läsa-skriva-räkna-garantin

Att kunna läsa, skriva och räkna är en grundläggande rättighet. Det är viktigt att varje barn tidigt i skolgången behärskar dessa förmågor för att ha möjlighet att utvecklas som individ och möjlighet till maximal läs-, skriv- och matematikutveckling. Denna garanti gäller både elever i behov av särskilt stöd samt elever som kommit långt i sin kunskapsutveckling och behöver ytterligare utmaningar.

På Montessori Mondial är vi måna om att ta reda på vad just ditt barn kan eller behöver träna på. Vi utför tester, screeningar och diagnoser i början av terminen från förskoleklass till årskurs 3. Här kartlägger vi ditt barns grundläggande färdigheter, där vi utifrån den analys som görs sätter in tidiga åtgärder. Detta är det som garantin innebär – att vi sätter in tidiga insatser så att ditt barn uppnår godtagbara kunskaper vad gäller att läsa, skriva och räkna.

Resultaten på testerna är framförallt en viktig återkoppling till läraren och arbetslaget som jobbar med elevgruppen. Dessa analyseras och ger lärarna återkoppling på vad undervisningen behöver fokusera djupare på utifrån individ- och gruppnivå. Även huvudmannen använder resultaten till uppföljning, samt identifiering av resursfördelning. Du som förälder får också reda på hur det har gått för ditt barn på testerna.

Ställ ditt barn i kö hos oss

Läs mer om köanmälan och ställ ditt barn i kö till Montessori Mondial Lund.