×
 

Hoppa till innehållet

Vanliga frågor

Vi har samlat våra vanligaste frågor och svar för att göra det enklare för dig som vårdnadshavare att hitta rätt information.

Vanliga frågor

 • Ja, vi följer läroplanen.

 • Varje år gör vi tre olika undersökningar. En som omfattar både elever och vårdnadshavare NKI Nöjd Kund Index, den görs av samtliga skolor och verksamheter inom AcadeMedia i januari varje år.

  Vi gör också en trygghetsenkät i oktober varje år.
  I februari gör skolans elevhälsa även en undersökning av elevernas upplevelse av ”trygga och otrygga platser” inne och ute på skolgården. Allt detta bildar sedan underlag för vårt arbete med trygghet och studiero.

   

 • Ja, vi har vårt eget tillagningskök som lagar god och näringsriktig kost. Mer om vårt skolkök/skolrestaurang kan du läsa här.

   

 • Vi håller öppet hus två gånger per år. Vanligtvis i november och maj. Öppet hus aviserar vi här på vår hemsida i god tid innan. Vi undviker besök under andra tider på året då eleverna behöver studiero. När en ny elev erbjuds plats besöker elev och vårdnadshavare alltid skolan först, träffar rektor, klasslärare/mentor och sina blivande klasskamrater.

 • Montessori Mondial är en kostnadsfri grundskola.

Kösystem

 • Montessori Mondial tillämpar följande urvalsgrunder till förskoleklass:

  1. Syskonförtur
  2. Organisatoriskt samband
  3. Anmälningsdatum (ködatum)

  Montessori Mondial tillämpar följande urvalsgrunder till resterande årskurser:

  1. Elever i förskoleklass
  2. Syskonförtur
  3. Organisatoriskt samband
  4. Anmälningsdatum (ködatum)

 • Barnen börjar vanligen skolan i augusti i samband med höstterminen. Ibland kan barn även börja mitt i terminen, då oftast i samband med skolloven.

 • Har du gjort en ansökan till skolan har ditt barn fått en plats i kön.

 • Tyvärr kan vi inte svara på specifika fall då det beror på hur många som tackar ja till sin erbjudna plats och hur många barn som tas in i varje klass. Kontakta skolans administratör för mer information.

 • Har du gjort en ansökan till skolan har ditt barn fått en plats i kön. Blir ni erbjuden en plats kommer ni att bli kontaktade och måste tacka ja inom en viss tid.

Om skolan

 • Ca 240 elever från förskoleklass till årskurs 9.

 • Ja vi har nationella prov i årskurs 3, 6, 9 likt alla andra grundskolor. 

   

 • Ja på Montessori Mondial har vi alltid satt betyg. Vi följer de nationella styrdokumenten och eleverna bedöms betygsätts utifrån kunskapskraven i de olika skolämnena. 

   

 • Ja, vi varierar all vår undervisning i alla årskurser. Vi vet att alla formera av konkretisering och realisering i eleverna egen vardag bidrar till starka lärmekanismer av förmågor och kunskaper de förväntas utveckla i skolan. ”Från handen till hjärtat till hjärnan” är ett bra uttryck för vad konkreta läromedel bidrar med. Att arbeta digitalt betyder heller inte att eleverna inte arbetar konkret eller i läroböcker. 

   

 • Ja, vi har praktisk arbetslivsorientering (prao) för årskurs 7, 8, 9. Innan en elev får går ut i prao så kontaktar vi praktikplatsen och gör en arbetsmiljökontroll. Det finns arbetsplatser som inte lämpar sig för ungdomar. Ytterst är det skolan som beslutar om praoplats. Då prao av olika skäl inte kan genomföras praktiskt ute i arbetslivet har eleverna tvärvetenskapliga temadagar på skolan i de olika skolämnena. Vi har egen studie- och yrkesvägledare som eleverna främst träffar på högstadiet .

   

 • Om vår elevhälsa kan du läsa härSärskilt stöd beviljas av rektor efter att en anmälan och utredning av elevens behov har gjorts. Alla elever omfattas mer eller mindre av extra anpassningar utifrån deras individuella behov. 

   

 • På en friskola har elever inte subventionerade busskort som när de går i i kommunal skola. Skolan skriver gärna ett intyg om att eleven går på skolan som du kan använda i din ansökan till kommunen. Olika kommuner gör olika. I vissa kommuner gör kommunen ingen skillnad på om eleven går i en friskola eller kommunal skola. 

   

 • Du anmäler/avanmäler Fritidsplatsen till Fritidsansvarig katharina.axskjöld@montessorimondial.se på den fritidsblankett som du hittar på Schoolosoft under filer och länkar. 

   

Till dig med barn på skolan

 • Vid sjukfrånvaro anmäler du som vårdnadshavare detta direkt på Schoolsoft. Det är viktigt att du gör det tidigt på morgonen då lärare kontaktar familjer där en elev saknas i klassrummet.

   

 • Sjukanmälan görs i Schoolsoft.

 • Kontakta administratören på skolan.

 • Blankett för ansökan om ledighet hittar du under filer och länkar på Schoolsoft. Du talar med mentor om skälet till frånvaro och gör ansökan till rektor som gör en samlad bedömning bevilja eller avslår ansökan. Grundskolan är en obligatorisk skolform och i beviljar inte semestrar eller annan fritidsverksamhet utanför skolloven. Vi är restriktiva med de individuella beviljanden som görs.

Kontakt

 • Fritidstelefon: 046-16 30 42

 • Här hittar du kontaktuppgifter till rektorn.

 • Landgillevägen 39 A-E, 22480 Lund.

 • Här hittar du kontaktuppgifter till oss på skolan.

Hittar du inte svar på din fråga?

Om du inte hittar svar på det du undrar går det självklart bra att kontakta oss.