×

 

Vanliga frågor

Vi har samlat våra vanligaste frågor och svar för att göra det enklare för dig som vårdnadshavare att hitta rätt information.

Vanliga frågor

Var hittar jag ledighetsansökan?

Blankett för ansökan om ledighet hittar du under filer och länkar på Schoolsoft. Du talar med mentor om skälet till frånvaro och gör ansökan till rektor som gör en samlad bedömning bevilja eller avslår ansökan. Grundskolan är en obligatorisk skolform och i beviljar inte semestrar eller annan fritidsverksamhet utanför skolloven. Vi är restriktiva med de individuella beviljanden som görs.

Kösystem

När tar skolan emot nya elever?

Barnen börjar vanligen skolan i augusti i samband med höstterminen. Ibland kan barn även börja mitt i terminen, då oftast i samband med skolloven.

Vilken plats har vi i kön?

Tyvärr kan vi inte svara på specifika fall då det beror på hur många som tackar ja till sin erbjudna plats och hur många barn som tas in i varje klass. Kontakta skolans administratör för mer information.

Kontakt

Om skolan

Hur är det med studie och arbetsron?

Varje år gör vi tre olika undersökningar. En som omfattar både elever och vårdnadshavare NKI Nöjd Kund Index, den görs av samtliga skolor och verksamheter inom Academedia i januari varje år. Vi gör också en trygghetsenkät som görs i oktober varje år. I februari gör vi skolans elevhälsa även en undersökning av elevernas upplevelse av ”trygga och otrygga platser” inne och ute på skolgården. Allt detta bildar sedan underlag för vårt arbete med trygghet och studiero. 

Vid senaste NKI 2020 svarade av eleverna att de är trygga och känner studiero.

 

Sätter ni betyg?

Ja på Montessori Mondial har vi alltid satt betyg. Vi följer de nationella styrdokumenten och eleverna bedöms betygsätts utifrån kunskapskraven i de olika skolämnena. 

 

Lagas maten på skolan?

Ja vi har vårt eget tillagningskök som lagar god och näringsriktig kost. Mer om vårt skolkök/skolrestaurang kan du läsa här.

 

Använder ni vanliga böcker/läromedel?

Ja vi varierar all vår undervisning i alla årskurser. Vi vet att alla formera av konkretisering och realisering i eleverna egen vardag bidrar till starka lärmekanismer av förmågor och kunskaper de förväntas utveckla i skolan. ”Från handen till hjärtat till hjärnan” är ett bra uttryck för vad konkreta läromedel bidrar med. Att arbeta digitalt betyder heller inte att eleverna inte arbetar konkret eller i läroböcker. 

 

Har ni prao och suv?

Ja, vi har praktisk arbetslivsorientering (prao) för årskurs 7, 8, 9. Innan en elev får går ut i prao så kontaktar vi praktikplatsen och gör en arbetsmiljökontroll. Det finns arbetsplatser som inte lämpar sig för ungdomar. Ytterst är det skolan som beslutar om praoplats. Då prao av olika skäl inte kan genomföras praktiskt ute i arbetslivet, tex. vid covd-19, så har eleverna tvärvetenskapliga temadagar på skolan i de olika skolämnena. Vi har egen studie-/och yrkesvägledare som du främst träffar på högstadiet .

 

Vad gäller vid sjukfrånvaro?

Vid sjukfrånvaro anmäler du som vårdnadshavare detta direkt på Schoolsoft. Det är viktigt att du gör det tidigt på morgonen då lärare kontaktar familjer där en elev saknas i klassrummet. Undrar du över frågor som rör covid-19 se den information som rektor lägger på Schoolsoft under nyheter samt här på vår Academedias hemsida (länk)

 

Har ni platser kvar på skolan?

Till Montessori Mondial Lund är det lång kö i alla årskurser. Undrar du över din plats i kön kontakta vår skoladministratör på 046-163040.

Hur ser skolans elevhälsa ut?

Om vår elevhälsa kan du läsa här Särskilt stöd beviljas av rektor efter att en anmälan och utredning av elevens behov har gjorts. Alla elever omfattas mer eller mindre av extra anpassningar utifrån deras individuella behov. Barn är olika.

 

Får jag busskort av skolan?

På en friskola har elever inte subventionerade busskort som när de går i i kommunal skola. Skolan skriver gärna ett intyg om att eleven går på skolan som du kan använda i din ansökan till kommunen. Olika kommuner gör olika. I vissa kommuner gör kommunen ingen skillnad på om eleven går i en friskola eller kommunal skola. 

 

Hittar du inte det du söker? Kontakta oss så hjälper vi dig.