×
 

Antagningsprocessen på Montessori Mondial Mälarhöjden

Vi är väldigt glada över att du är intresserad av Montessori Mondial Mälarhöjden. Här kan du läsa om våra antagningsrutiner och hitta svar på några av de vanligaste frågorna.

En fristående förskoleklass eller grundskola ska vara öppen för alla elever som har rätt till utbildning i förskoleklass och grundskola (10 kap. 35 § SkolL). För att säkerställa att alla barn och elever behandlas lika har vi tagit fram riktlinjer för köhantering och antagning till våra skolor.

Varje läsår tar vi in elever till förskoleklass genom Stockholm stads antagningstjänst. För att kunna bli erbjuden en plats hos oss i förskoleklass genom antagningstjänsten, behöver ditt barn även stå i vår kö. Intag till övriga årskurser sköts helt av oss på skolan och går inte via antagningstjänsten. Dock behöver ditt barn stå i vår kö även för dessa intag.

Elever på Montessori Mondial sitter på golvet med montessorimaterial.
Två elever sitter på golvet med montessorimaterial.

Urvalsgrunder till förskoleklass

Om det finns fler sökande elever än platser gör Montessori Mondial Mälarhöjden ett urval (8 kap. 19 §, 9 kap. 18 § samt 10 kap. 36 § SkolL) utifrån följande urvalsgrunder och ordning:

Följande urvalsgrunder och ordning tillämpas vid ansökan till förskoleklass:

  1. Syskonförtur 

Montessori Mondial Mälarhöjden tillämpar syskonförtur. För syskonförtur gäller att syskonen är folkbokförda på samma adress. Som syskon räknas helsyskon, halvsyskon samt så kallade ”bonussyskon”. Förtur till förskoleklass får elev under förutsättning att elevens syskon går vid den sökta skolan det kommande läsåret. Elever med syskonförtur antas i inbördes ordning efter anmälningsdatum. Vårdnadshavare som tackar nej förlorar sin plats i kön. 

  1. Organisatoriskt samband

Barn från förskola med Montessoriinriktning erbjuds förtur. Elever antas i inbördes ordning efter anmälningsdatum. Vårdnadshavare som tackar nej förlorar sin plats i kön.

  1. Anmälningsdatum (ködatum)

Vårdnadshavare kan ställa sitt barn i kö löpande under året. Montessori Mondial Mälarhöjden tillämpar anmälningsdatum som köplats. Vårdnadshavare som tackar nej förlorar sin plats i kön.

Urvalsgrunder till årskurs 1-5

Vid antagning till årskurs 1 genomförs en ny urvalsprocess. Följande urvalsregler och ordning tillämpas vid antagning till grundskolan årskurs 1-5:

  1. Elever i förskoleklass

Inskrivna elever i Montessori Mondial Mälarhöjden förskoleklass har förtur till åk 1. Elever antas i inbördes ordning efter anmälningsdatum. Vårdnadshavare som tackar nej förlorar sin plats i kön.

  1. Syskonförtur 

Montessori Mondial Mälarhöjden tillämpar syskonförtur. För syskonförtur gäller att syskonen är folkbokförda på samma adress. Som syskon räknas helsyskon, halvsyskon samt så kallade ”bonussyskon”. Förtur till årskurs 1–5 får elev under förutsättning att elevens syskon går vid den sökta skolan det kommande läsåret. Elever med syskonförtur antas i inbördes ordning efter anmälningsdatum. Vårdnadshavare som tackar nej förlorar sin plats i kön.

  1. Organisatoriskt samband

Elever från skolor med Montessoriinriktning erbjuds förtur. Finns det fler elever från skolor med Montessoriinriktning än platser på Montessori Mondial Mälarhöjden tas de elever som gått längst på skolan in. Elever antas i inbördes ordning efter anmälningsdatum. Vårdnadshavare som tackar nej förlorar sin plats i kön.

  1. Anmälningsdatum (ködatum)

Vårdnadshavare kan ställa sitt barn i kö löpande under året. Montessori Mondial Mälarhöjden tillämpar anmälningsdatum som köplats. Vårdnadshavare som tackar nej förlorar sin plats i kön.

Särskild kvot för nyanlända

Med anledning av kriget i Ukraina och den flyktingström som kan komma, har myndigheterna i april 2022 återinfört möjligheten för fristående skolor att tillämpa en särskild kvot för nyanlända barn. Kvoten ger nyanlända barn som varit i Sverige mindre än två år företräde till ett begränsat antal platser på fristående skolor med kö. Vår huvudman har beslutat att Montessori Mondial Mälarhöjden ska avsätta upp till 8 platser för dessa barn. Detta innebär att nyanlända barn har företräde framför övriga sökande upp till dess att kvoten är fylld för det aktuella läsåret. Skulle det vid urvalstillfället inte finnas någon sökande enligt särskild kvot tillämpas de ordinarie urvalsgrunderna. Detta beslut gäller från och med maj månad 2022. Förordningen om särskild kvot gäller för närvarande för läsåret 2022/23.

Elev på Montessori Mondial sitter på golvet och ritar.

Ställ ditt barn i kö till Montessori Mondial Mälarhöjden

1

Läs på om skolan

Innan du söker till skolan kan det vara en bra idé att läsa lite mer om oss och hur vi jobbar på Montessori Mondial Mälarhöjden. Det kan du göra här!

2

Besök oss

Besök oss på öppet hus eller gå på någon av våra visningar för att få en uppfattning om hur skolan fungerar.

3

Ställ dig i kö

När du känner dig redo ställer du ditt barn i kö till vår grundskola. För intagning till förskoleklass gör du alltså din ansökan via Stockholm stads antagningstjänst.

4

Antagningsbesked

Du kommer att få ett antagningsbesked där du får veta om du blivit erbjuden en plats hos oss. Kom ihåg att du måste tacka ja inom en viss tid för att få platsen.

Ställ ditt barn i kö

Vanliga frågor om antagning och kö

HÅLL DIG UPPDATERAD

Gör en intresseanmälan genom att fylla i formuläret nedan, så skickar vi information om vad som händer på Montessori Mondial Mälarhöjden.

Jag är intresserad av årskurs

Hantering av personuppgifter

När du skickar in en intresseanmälan, anmäler dig till att ta emot inbjudningar till öppet hus och visningar, information om våra skolor och/eller marknadsföring om våra skolor, behöver du lämna ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter. Du samtycker även till att personuppgifterna lagras för angivet syfte hos AcadeMedia Support AB 556568-8479.

De personuppgifter som vi behandlar om dig är ditt namn, din adress, din e-postadress, ditt telefonnummer, skolform, årskurs och år för studiestart.

De personuppgifter som vi samlar in används för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden mot dig. Genom att lämna ditt samtycke, godkänner du att vi använder dina personuppgifter för att skicka dina kontaktuppgifter vidare till de skolor du visat intresse för, tillhandahålla dig marknadsföring eller andra meddelanden och påminnelser som du samtyckt till. Ni samtycker även till att personuppgifterna lagras för angivet syfte hos AcadeMedia Support AB 556568-8479.

Utöver vad som framgår ovan kan vi komma att lagra trafiken i syfte att förbättra webbplatsen, samt för att efterkomma anmodan från myndighet eller att upptäcka och förebygga olagliga aktiviteter. Det innebär även att vi lagrar din IP-adress som du lämnat ditt samtycke till. Du kan läsa mer i vår Cookiepolicy.

Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till dotterbolag inom koncernen i syfte att kommunicera med dig om så är nödvändigt för att fullgöra våra förpliktelser gentemot dig och i övrigt fullgöra våra skyldigheter. Vi kan komma att lämna ut nödvändig information till myndigheter såsom polisen, skatteverket eller andra myndigheter som vi enligt lag måste lämna ut information till. Vi kommer aldrig att utlämna dina personuppgifter till tredje part som inte är behörig att ta del av dina personuppgifter.

Pysslingen Förskolor och Skolor AB, org. nr. 556035-4309, är personuppgiftsansvarig på den skola du anmält intresse till. Personuppgifterna behandlas även med stöd av den personuppgiftsbiträdena Microsoft Ireland Operations Limited, och Infobip Sweden AB. Skolan är en del av AcadeMedia-koncernen.

Personuppgifterna kan komma att behandlas i USA, Brasilien, Kina, Indien, Vietnam, Malaysia, och Ryssland med stöd av standardavtalsklausuler.

Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter. Du har rätt att kontakta oss för att få ut information om vilka uppgifter vi behandlar om dig, samt för att begära rättelse eller om du vill att vi raderar uppgifterna eller avslutar marknadsföringen. Uppgifterna lagras fram till en månad efter den sökta utbildningens startår för vårdnadshavare till elever vid grundskolan. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. På sidan trygg.academedia.se kan du läsa mer information om vad, hur och för vilka ändamål vi behandlar personuppgifter och din rätt att få tillgång till dina personuppgifter. Du hittar hela vår policy här.

Kontakt

Om du har frågor om hur dina personuppgifter hanteras kontakta AcadeMedias dataskyddsorganisation.

Har du frågor om antagning och kö?

Har du fortfarande frågor om antagningsprocessen eller våra rutiner är du varmt välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig.