Säg hej till rektor Diana

Diana von Rosen, rektor på Montessori Mondial, har 40 års erfarenhet inom skolvärlden i bagaget. Det viktigaste för henne är att följa barnens naturliga drivkrafter och att bedriva en skola där eleverna får vara sig själva i en stark gemenskap. 

Hur skulle du beskriva din skola?

Hos oss arbetar vi, genom Montessoripedagogiken, för att ge barn möjligheten att utvecklas till fördomsfria, öppna, nyfikna och ifrågasättande vuxna som vågar stå för sina åsikter. Personalen har ekologisk kunskap och insikt om att vi bor på en enda jord och därför ser samexistens och fred som den enda möjligheten för mänskligheten.

Maria Montessori hade en holistisk syn på lärande vilket innebär att eleverna ges en helhet innan de studerar detaljerna. Vi delar den kunskapssynen och arbetar gärna med olika ämnesintegrerade projekt på alla stadier. 

Vad innebär montessori för dig?

Pedagogiken grundar sig i en klar uppfattning om målet och uppfostran. Det är en filosofi om alla individers betydelse. För att förstå världen och allt som händer måste varje individ ha ett helhetsperspektiv. Inom montessoripedagogiken lär sig barnen att det som har hänt och det som sker idag har ett samband. Barnen ska verkligen inspireras av att vara en del av helheten, känna beundran och förundran för allt levande. Målet är att de fortsätter vara nyfikna på allt omkring dem genom hela livet.