11 maj - fritidshemmens dag

Den andra tisdagen i maj - i år alltså idag den 11 maj - firar vi fritidshemmens dag.

Att fira fritidshemmens verksamhets dag är viktigt för oss inom Montessori Mondial eftersom fritidshemmet är en stor del av elevens dag och en plats där elevernas intresse och motivation leder lärandet.  Genom praktiska arbetsmetoder tränas eleverna att utveckla ansvar och självständighet både inom och utanför skolans väggar. Montessori Mondials fritidshem arbetar utifrån ett helhetsperspektiv på eleven och skapar meningsfulla sammanhang där den personliga, sociala och globala, mondiala utvecklingen får utrymme att blomstra. Under Coronaåret har fritidshemmen därtill spelat en viktig roll genom att vara en stabil och trygg plats i en turbulent tid.