Undervisning efter eleven - inte tvärt om

Våra barn och elever det viktigaste vi har. Och för att de ska ha möjlighet att utvecklas till sin fulla potential måste de känna lust inför att lära. Därför anpassar vi undervisningen efter eleven - inte tvärtom. 

Vi tror på barnen och elevernas egna utvecklingsprocesser och fokuserar på de olika utvecklingsstadierna. För vi vet att när naturliga drivkrafter får spelrum växer starka och trygga individer.

Eler på Montessori Mondial som bär varandra på ryggen