Lär känna skolans rektor! 

“Montessori Mondial Mälarhöjden är en skola där vi utvecklas och trivs tillsammans både inne och ute på vår stora skolgård." Så beskriver rektor Diana von Rosen skolan.

Diana von Rosen, rektor på “Montessori Mondial Mälarhöjden.

Diana har arbetat som rektor i över tio år och har lång erfarenhet inom montessoripedagogiken. Innan sin rektorstjänst har hon jobbat som adjunkt i Montessoripedagogik på Stockholms universitet och som förskollärare och lärare under många år på en Montessoriskola.

Vad är det bästa med ditt jobb?

- Att få bidra till att elever och pedagoger utvecklas, det är det allra bästa med mitt jobb, berättar Diana.

Vad är det bästa med montessoripedagogiken?

- Det bästa med Montessoripedagogiken är att den utgår från barnens utveckling och behov, på så sätt är den unik, förklarar Diana.

Vad får barnen och eleverna ut av att gå på en montessoriskola?

- De får gå i en skola där pedagogiken är utformad utifrån barn och deras olika behov vilket möjliggör att de kan nå sin fulla potential. 

Är du extra stolt över något på din enhet?

- På vår skola arbetar vi alla tillsammans för våra elevers bästa, varje dag.

Vill du veta mer om Montessori Mondial Mälarhöjden?