×
 

Hoppa till innehållet

Om Montessori Mondial Mälarhöjden

Vår skola ligger vackert belägen högst uppe på Lögareberget i Mälarhöjden med en underbar utsikt över Mälarens inlopp till Stockholm.

Skolgården är vacker och idealisk för den montessoripedagogik som vi använder oss av. Vi startade verksamheten år 2000 och i idag har vi 160 elever från förskoleklass till årskurs 5. Vi är mycket stolta över vår fina skola och önskar er hjärtligt välkomna!

Vår skola

På Montessori Mondial Mälarhöjden är vi stolta över våra elever och vår skola. Vi är en friskola och del av AcadeMedia. Här utövar vi montessoripedagogik med syfte att ge barnen möjlighet att utveckla sina färdigheter och bli öppna och nyfikna människor. Hos oss lär sig eleverna att bry sig om sina medmänniskor och miljön runt omkring sig. Vår skola är inriktad på att vara hälsosam, där rörelse blandat med kost är nyckeln. Vår mat utgår från sockerfria alternativ och näringsrik kost.

Det här är Montessori Mondial Mälarhöjden

 • Resultatinriktad pedagogik

  Hos oss jobbar engagerade lärare, som genom resultatinriktad montessoripedagogik ser till att varje elev får upptäcka kraften i att lära. Våra pedagoger fokuserar på elevernas unika förutsättningar för utveckling.

  Pedagog står bakom två elever och hjälper den ena med skolarbete
 • Hög måluppfyllelse

  Det är viktigt att eleverna utvecklas under hela sin skolgång. Därför arbetar vi utifrån vetenskaplig grund med rätt verktyg för att alla elever ska ha så hög måluppfyllelse som möjligt genom hela sin tid hos oss.

  Fem elever sitter och studerar
 • En optimal miljö för eleverna

  Skolan har montessori-anpassade lokaler och ligger i ett naturområde med en vacker skolgård. Vi ger eleverna en trygg plats i en kreativ miljö, för att de på bästa tänkbara sätt ska utvecklas efter sina styrkor.

  En elev som sitter och skriver
Två elever sitter vid ett bord och tittar på en jordglob

Läroplan

Lärarens roll är att förbereda miljön och ge inspirerande lektioner där eleverna driver sitt eget lärande. På Montessori Mondial följer vi den svenska Läroplanen framtagen av Skolverket för Grundskolan (Lgr11). Utöver läroplanen arbetar vi utifrån statliga styrdokument och tydlig montessoripedagogik baserad på den ideologi som Maria Montessori tog fram om barns inlärning och utveckling. Tillsammans med lärare och elevhälsa har miljön anpassats för barnens lärande och studiero, för att de ska lära sig montessoritänket och deras del i den stora helheten i ett samhälle.

Åldersblandade klasser

På skolan arbetar vi med blandade klasser med årskurs förskoleklass–årskurs 2 och årskurs 3–5 och fritidsverksamhet. Pedagogerna på skolan jobbar alltid med eleverna i fokus för att ta tillvara på varje barns förutsättning för utveckling och inlärning. Här kan du läsa mer om vad vi gör i grundskolan och hur arbetar med utveckling och elevernas inlärning.

Kommunikation

Information om den dagliga verksamheten kommuniceras via SchoolSoft. Här ligger även klassernas schema, matsedel, du kan göra sjukanmälan, samt ta del av viktiga dokument och blanketter. Information från vårdnadshavare till skolan sker helst via mail.

Sjukanmälan

Måste du sjukanmäla ditt barn ska det göras varje dag barnet är frånvarande senast klockan 8.10 på morgonen via SchoolSoft. Om det av någon anledning inte går att göra anmälan via SchoolSoft, går det även att skicka ett SMS till skolan på telefonnummer 08-556 345 60.

Försäkringar

Alla elever är försäkrade under skoltid enligt avtal mellan Stockholms stad och Folksam. Information om försäkringen finns på Schoolsoft. Vid olycksfall är det vårdnadshavarnas ansvar att kontakta försäkringsbolaget för reglering.

Pedagog står och hjälper elever med skolarbete

Ställ ditt barn i kö hos oss

Läs mer om köanmälan och ställ ditt barn i kö till Montessori Mondial Mälarhöjden.