×
 

Hoppa till innehållet

Om grundskolan på Montessori Mondial Mälarhöjden

På vår moderna montessorigrundskola sätts elevens individuella lärprocess i fokus. Tillsammans med sin mentor planerar de sin egen tid inför varje ny vecka.

Förskoleklass till årskurs 5

På vår grundskola är elever och lärare organiserade i arbetslag, där alla samarbetar för varandras bästa. Vår grundskola börjar i förskoleklassen, då barnen är 6 år gamla, och slutar i årskurs 5 när de är 11–12 år. De arbetslag, eller klasser, vi arbetar efter är årskurs förskoleklass–årskurs 2 och årskurs 3–5, samt fritids. Årskurs förskoleklass–årskurs 2 är indelade i fyra grupper och våra 3–5:or är uppdelade i tre grupper. Vilken grupp eleven blir placerad i och kommer tillhöra beslutas av våra pedagoger i enlighet med rektor.

En glad elev som sitter och skriver

En dag på Montessori Mondial Mälarhöjden

Skoldagen i grundskolan börjar med en samling, där vi går igenom vad som ska hända under dagen, aktiviteter och dagens arbete. Efter det sätter elevernas förmiddagspass igång och då arbetar de efter sina egna planeringar i cirka tre timmar. Eleverna får ta en frivillig rast under förmiddagen. Efter en näringsrik lunch, med efterföljande rast på skolgården, har eleverna sitt eftermiddagspass med studier fram till dagens slut. För övriga läsårstider, klicka här.

Bra att tänka på: Eleverna bör ha oömma kläder för inom- och utomhusvistelse samt ett par tofflor eller inneskor med sig.

Planeringsbok

Varje barn har en individuell planeringsbok där skriver in veckoplaneringen tillsammans med sin mentor. Barnen planerar studietimmarna, som omfattar alla olika ämnen eleven har i just den årskursen. Vårdnadshavare får gärna ta del av boken för att följa med i barnets utveckling och planering.

IUP – Individuella Utvecklingsplaner

Varje elev har en individuell utvecklingsplan till hjälp för att utveckla sitt lärande och som stöd för utvärdering och reflektion. Den individuella utvecklingsplanen skrivs ihop med elev, lärare och vårdnadshavare och är aktuell fram tills att en ny plan skrivs.

Utvecklingssamtal

Skolan kallar till utvecklingssamtal varje termin, där elev, vårdnadshavare och ansvarig pedagog (mentor) är med och utvärderar barnets utveckling baserat på den individuella utvecklingsplanen (IUP). Inför samtalet ser vi helst att du som vårdnadshavare har förberett dig genom att ha studerat barnets IUP och fyllt i aktuella formulär i Schoolsoft.

Fritidshem

Eleverna i förskoleklass till årskurs 3 kan anmäla sig till fritidshemmet. Läs mer om fritids här.

Avgift

Montessori Mondial Mälarhöjd är en kostnadsfri friskola.

En glad elev som sitter och skriver

Ställ ditt barn i kö hos oss

Läs mer om köanmälan och ställ ditt barn i kö till Montessori Mondial Mälarhöjden.