×
 

Hoppa till innehållet

Om förskolan på Montessori Mondial Nacka

På vår moderna montessoriförskola står barnets nyfikenhet och lust att lära i centrum. Förskolans miljöer är anpassade utifrån barnets behov och intressen där varje individ får möjlighet att utveckla ansvarstagande och tillit till sin egen förmåga.

Elever sitter i sitt klassrum och lägger geografipussel

Vår montessoriförskola

Våra lokaler är nyrenoverade ljusa och rymliga. Vi har tillgång till fyra gårdar och nära till skogen – något vi på förskolan ser till att utnyttja mycket. Förskolan består av grupperna Cylindern och Kuben. På Kuben har vi två basgrupper med 3–5-åringar. På Cylindern delas våra 1–3-åringar in i tre olika basgrupperna.

En dag på vår förskola är planerad så att barnen i verksamheten ska känna igen och känna sig trygga med vad som händer under dagen. Det ger barnen på sikt en känsla för tid och förståelse för hur dagens olika moment hänger ihop med varandra. Utöver aktiviteter i vår inne/utemiljö så besöker vi lekparker och går på promenader i vårt närområde.

Elev står i klassrummet diskar

Aktiviteter på förskolan

I förskolan har vi inte några schemalagda lektioner, utan all inlärning vävs in i det dagliga arbetet med lek och rutinaktiviteter. Vi arbetar med olika projekt och teman för att ge barnen fördjupad nyfikenhet och kunskap inom olika områden. Vi har en ”läsa-garanti”, vilket betyder att alla barn ska bli lästa för varje dag. Denna läsning är kopplad till likabehandlingsplanens diskrimineringsgrunder och varje stund avslutas med en gemensam reflektion.

Inskolning på förskolan

På vår förskola har vi föräldraaktiv inskolning, där du som vårdnadshavare har en viktig roll i inskolningsprocessen. Du är med ditt barn i alla aktiviteter under dagen. Vi guidar dig så du vet vad som kommer hända. Om du känner dig trygg blir ditt barn också det. När du känner dig klar att lämna och pedagogerna är klara att ta emot avslutas inskolningsprocessen. Självklart är det viktigt att du fortfarande finns tillgänglig om det skulle behövas. Inskolningen är en speciell tid där du och ditt barn får lära känna förskolan tillsammans och vi på förskolan ser fram emot att få lära känna er.

Förskolans läroplan

I enlighet med förskolans läroplan strävar vi efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar för sig själv, sina kompisar och sin omgivning. Montessoripedagogiken hjälper barnet att förstå omvärlden och blir en väg till nya kunskaper genom att arbetsgången går från det konkreta till det abstrakta.

Ställ ditt barn i kö hos oss

Nacka kommun har ett gemensamt ansökningssystem till alla förskolor, såväl fristående som kommunala. Det innebär att ni behöver ställa ert barn i kö till vår förskola via Nacka kommuns hemsida.