×
 

Hoppa till innehållet

Om grundskolan på Montessori Mondial Nacka

På vår moderna montessorigrundskola sätts elevens individuella lärprocess i fokus. Vår undervisning är utformad för att våra elever ska känna arbetsglädje och lust att lära. När våra elever lämnar Montessori Mondial Nacka kan du som vårdnadshavare känna dig trygg med att ditt barn har med sig relevanta kunskaper för livet.

Förskoleklass till årskurs 9

Montessori Mondial Nacka har förskoleklass till och med årskurs nio och idag går cirka 250 elever i vår grundskola. I huvudbyggnaden går de yngre eleverna och de äldre eleverna, årskurs 6-9, håller till i en ombyggd och totalrenoverad före detta industrilokal precis bredvid.

Så jobbar vi på lågstadiet, mellanstadiet och högstadiet

Vi är måna om att alltid erbjuda undervisning som håller hög kvalitet och tror på att låta eleven arbeta självständigt, inom ramar och under vägledning av pedagogen. Det gör att vi får en skola anpassad efter varje individ. Vi går efter Maria Montessoris utbildningsteori om hur barns inlärning och utveckling ser ut. Det ställer höga krav på barnen, eftersom de tillsammans med pedagogerna får ta ansvar för sina ämnen i kursplanen.

En glad elev som sitter och skriver

Vi garanterar barnets läs-, skriv- och räknekunskaper

För oss på Montessori Mondial är det en grundläggande rättighet att kunna läsa, skriva och räkna. Därför har det tagits fram en garanti för att skolorna tidigt ska fånga upp elever och uppmärksamma vilken nivå de befinner sig på kunskapsmässigt. Detta görs genom screeningar och undersökningar för varje elev, där vi mäter deras kunskapsnivå. Det görs för att upptäcka barn som behöver extra stöd i undervisningen, eller de som behöver ytterligare utmaningar. Vi vill skapa de bästa förutsättningarna för barnens utveckling och genom att tidigt ta tag i detta, kan vi sätta in åtgärder för att hjälpa eleven att utvecklas i sin egen takt och på sitt sätt. Läs gärna mer om hur vi arbetar med kvalitet på skolan.

IUP – Individuella Utvecklingsplaner

Varje elev har en individuell utvecklingsplan till hjälp för att utveckla sitt lärande och som stöd för utvärdering och reflektion. Det är en plan som tas fram tillsammans med pedagog, elev och vårdnadshavare och skrivs in i SchoolSoft.

Utvecklingssamtal

Skolan bjuder in till utvecklingssamtal en gång varje termin för ett samtal mellan elev, mentor och vårdnadshavare. Till grund för utvecklingssamtalet ligger barnets IUP, individuella utvecklingsplan, och vi går igenom hur eleven ligger till. Genom detta får vi en bättre möjlighet till ett långsiktigt perspektiv på elevernas lärande.

Fritidsaktiviteter

Vårt fritids ses som en förlängning av skoldagen och aktiviteterna är kopplade till det barnen lär sig i skolan. Fritids omfattar elever från förskoleklass till och med årskurs tre 3. För de elever som går i årskurs 4–6 erbjuder vi fritidsklubb. Här hittar du mer information om vår fritidsverksamhet.

Avgift

Grundskolan är kostnadsfri. Kostnad för fritidshem tillkommer och där vi tillämpar Nackas maxtaxa för fritidshem.

En glad elev som sitter och skriver

Ställ ditt barn i kö hos oss

Läs mer om köanmälan och ställ ditt barn i kö till Montessori Mondial Nacka.