×
 

Om Montessori Mondial

Montessori Mondial är skolan där elevens utveckling och lust att lära står i centrum.

Vi vet att struktur ger trygghet, att arbetsro skapar möjligheter och att respekt bygger självkänsla. Med beprövad montessoripedagogik och moderna metoder ser vi till att eleverna når sina mål samtidigt som de lär sig upptäcka kraften i att lära. Vi jobbar ämnesövergripande och har ett globalt perspektiv i allt vi gör. På så sätt stimuleras både den personliga, sociala och mondiala utvecklingen.

Det här är Montessori Mondial

Elever på Montessori Monidal som bygger

Vår moderna montessori­­pedagogik

På Montessori Mondial anpassar vi beprövad montessoripedagogik efter dagens förutsättningar, med ett tydligt globalt perspektiv. Tillsammans har vi varit nytänkande i 100 år.
Elev som får hjälp av lärare på Montessori Mondial

Resultatinriktad undervisning för ett livslångt lärande

Vi bedriver en skola där barnen står i centrum. Här ges barnen frihet samtidigt som de lär sig att ta ansvar. Vi strävar hela tiden efter att utveckla eleven, men även den sociala och mondiala miljön.
Elever som arbetar med montessorimaterial

Tillsammans bygger vi resultat

Vi är flera skolor som tillsammans bygger resultat att vara stolta över. Genom att stå på en gemensam grund, där vi samarbetar och delar erfarenheter, skapar vi optimala montessoriskolor.
Elev på Montessori Mondial som läser en bok

En nytänkande skola i över 100 år

När Maria Montessori lade grunden till det som skulle komma att bli montessoripedagogiken gjorde hon det med en övertygelse om att alla barn är nyfikna och har en inre vilja att lära sig nya saker.

När vi, mer än 100 år senare, startade Montessori Mondial tog vi vara på den övertygelsen. Vi driver en skola med visionen om att barn utvecklas mest när deras naturliga drivkrafter stimuleras. Att tro på sig själv och lita till sin egen förmåga är den bästa grunden för ett livslångt lärande. Genom att förena sex skolor runt om i Sverige, där samtliga arbetar med modern och resultatinriktad montessoripedagogik, är Montessori Mondial en skola i framkant. Hos oss står barnens lärande står i centrum.

Välkommen att besöka våra skolor