×
 

Hoppa till innehållet

Om Montessori Mondial

Montessori Mondial är skolan där elevens utveckling och lust att lära står i centrum.

Vi vet att struktur ger trygghet, att arbetsro skapar möjligheter och att respekt bygger självkänsla. Med beprövad montessoripedagogik och moderna metoder ser vi till att eleverna når sina mål samtidigt som de lär sig upptäcka kraften i att lära. Vi jobbar ämnesövergripande och har ett globalt perspektiv i allt vi gör. På så sätt stimuleras både den personliga, sociala och mondiala utvecklingen.

En elev och en lärare sitter vid en skolbänk och tittar på en jordglob

Montessoripedagogiken

På våra skolor använder vi oss av montessoripedagogiken vilket utgår från att ta vara på barnets nyfikenhet och deras eget driv att lära sig nya saker. Inom montessoripedagogiken får barnen och eleverna större frihet att arbeta med de ämnen som intresserar dem. De får själva välja vilket material de vill jobba med och sätter sin egen planering tillsammans med läraren. På detta sätt får de möjlighet att utvecklas efter sina egna förutsättningar.

Friheten ställer därför också krav på att barnet tar ett visst eget ansvar, tillsammans med läraren, för att sätta sig in i alla ämnesområden samt att ta hänsyn till sina klasskamrater.

Erasmus+

Vi på Montessori Mondial är stolta över att kunna erbjuda våra högstadieelever internationella utbytesresor till skolor i Europa vi samarbetar med. På så sätt blir språkinlärningen mer verklighetsförankrad för våra elever. Det internationella utbytet innebär även att våra medarbetare får kompetensutveckling och ständigt kan utveckla undervisningen.

Vi förstår vikten av att barn och elever lär sig om sin omvärld. Att kunna kommunicera och förstå olika sociala och interkulturella sammanhang blir allt viktigare i vårt globala samhälle. Därför för eleverna på Montessori Mondial lära sig ta ansvar och värna om såväl vår miljö som varandra.

Glada elever sitter runt ett bord och gör en skoluppgift
Två elever sitter på golvet och gör räkneövningar

En nytänkande skola i över 100 år

När Maria Montessori lade grunden till det som skulle komma att bli montessoripedagogiken gjorde hon det med en övertygelse om att alla barn är nyfikna och har en inre vilja att lära sig nya saker.

När vi, mer än 100 år senare, startade Montessori Mondial tog vi vara på den övertygelsen. Vi driver en skola med visionen om att barn utvecklas mest när deras naturliga drivkrafter stimuleras. Att tro på sig själv och lita till sin egen förmåga är den bästa grunden för ett livslångt lärande. Genom att förena flera skolor runt om i Sverige, där samtliga arbetar med modern och resultatinriktad montessoripedagogik, är Montessori Mondial en skola i framkant.

Välkommen att besöka våra skolor

Om du vill veta mer om Montessori Mondial är du varmt välkommen av besöka någon av våra skolor under ett öppet hus.