×
 

Lämna synpunkter

Vårt mål är att erbjuda en modern och resultatinriktad montessoripedagogik – av högsta kvalitet. Vi vill att du som förälder har högt ställda förväntningar kring utbildningens kvalitet och därför är det viktigt att vi får information om eventuella brister så att vi kan förbättra och utveckla verksamheten.

Prata med skolan först

Har du synpunkter eller klagomål på verksamheten bör du i första hand vända dig till skolan eller aktuell skolpersonal. Skulle du inte få den hjälp du vill av personal på skolan/förskolan bör du som nästa steg kontakta rektorn. Synpunkter och klagomål kan lämnas på flera sätt: skriftligt, muntligt eller via besök.

Att lämna ett klagomål till huvudmannen

Enligt skollagen ska huvudmannen, alltså nivån över rektor, ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Om du fortfarande inte är nöjd kan du alltså vända dig till skolans huvudman vilket du enklast gör genom att fylla i formuläret nedan. När du lämnat dina synpunkter kommer dessa att skickas direkt till huvudmannen och du får en bekräftelse på att synpunkterna mottagits (såvida du inte valt att vara anonym).