×
 

Att välja skola

Elever och föräldrar har tack vare det fria skolvalet rätt att söka till vilka skolor de vill.

Både friskolor och kommunala skolor

Det fria skolvalet gäller både friskolor och kommunala skolor och det går bra att välja en friskola i en annan kommun än den man är bosatt i. 

Inga avgifter

Ingen skola, varken fristående eller kommunal, får ta ut avgifter för utbildningen. Montessori Mondial finansieras, precis som alla andra grundskolor i Sverige, av skolpengen. Skolpengen är ett belopp som beslutas av respektive kommun.

Många valmöjligheter

Det fria skolvalet innebär många valmöjligheter och det går att välja en skola som inte ligger i din hemkommun. Passa gärna på att besöka oss på öppet hus för att få en känsla för skolan, vårt arbetssätt och hur montessoripedagogiken fungerar.

Antagningsprocessen

Om skolan du vill söka till antar via kommunen ansöker du via kommunens egen antagningstjänst som vanligtvis är öppen i ungefär en månad. 

Om skolan du vill söka till istället antar via ett eget ansökningsformulär hittar du det på skolans hemsida på köanmälan sidan. Du fyller i olika ansökningsformulär beroende på om du vill söka till förskola respektive grundskola. Du kan när som helst ställa dig i kö via skolans ansökningsformulär. Din köplats räknas från det datum din ansökan registrerats.

Efter att du gjort en köanmälan får du ett antagningsbesked där du får reda på om du blivit erbjuden en plats hos oss. Kom ihåg att du måste tacka ja för att få platsen. Får du erbjudande om flera platser väljer du den skola som passar er bäst och tackar nej till övriga platser. 

Du kan alltid kontakta skolan ifall du har frågor angående antagningsprocessen.

Vanliga frågor om det fria skolvalet

Du är alltid välkommen att kontakta oss på skolan om du har fler frågor så hjälper vi dig.

Om det fria skolvalet

Vill du ställa ditt barn i kö hos oss?

Här finns vi

Vill du veta mer om oss på Montessori Mondial? Välj skola i listan nedan för att läsa mer om den du är intresserad av!