×
 

Våra skolor

Montessori Mondial består av åtta skolor runtom i landet. Genom resultatinriktad montessoripedagogik, fokuserat arbete och övertygelsen om att övning ger färdighet, låter vi barnen upptäcka kraften i att lära. Du kan välja Montessori Mondial även om du inte bor i samma kommun som skolan.

Här finns Montessori Mondial

Vill du veta mer om oss på Montessori Mondial? Välj skola i listan nedan för att läsa mer om den du är intresserad av!

Det här är Montessori Mondial

Vår moderna montessori­­pedagogik

På Montessori Mondial anpassar vi beprövad montessoripedagogik efter dagens förutsättningar, med ett tydligt globalt perspektiv. Tillsammans har vi varit nytänkande i 100 år.

Resultatinriktad undervisning för ett livslångt lärande

Vi bedriver en skola där barnen står i centrum. Här ges barnen frihet samtidigt som de lär sig att ta ansvar. Vi strävar hela tiden efter att utveckla eleven, men även den sociala och mondiala miljön.

Tillsammans bygger vi resultat

Vi är flera skolor som tillsammans bygger resultat att vara stolta över. Genom att stå på en gemensam grund, där vi samarbetar och delar erfarenheter, skapar vi optimala montessoriskolor.