Barnet i fokus trots en orolig tid

Hur bör jag prata med mitt barn om oroligheter i världen? Vad kan jag berätta och hur kan jag lugna? Frågorna är många i dessa tider, därför har vi tagit fram tips och råd som kan vara till hjälp.

Inom montessoripedagogiken finns alltid fredstanken som en genomgående värdegrund. Maria Montessori gjorde själv mycket fredsarbete och blev nominerad till Nobels fredspris hela tre gånger. På Montessori Mondial är vi idag måna om att undervisa våra elever om andra länder, språk och kulturer. För med en ökad förståelse om andra minskar skillnaden på känslan av "oss" och "dem". 

Men i tider som dessa då oroligheter och krig rapporteras om dagligen, kommer på tal i skolan och kanske sätter ovana obehagskänslor hos barnen, hur hanterar man det som vårdnadshavare? Malin Bruhn, skolpsykolog inom Montessori Mondial, delar med sig av sina bästa råd och förklarar vad som är bra att tänka på i kommunikationen med sitt barn om svåra saker och oroligheter.